The Riches of Intercultural Communication

Roselinde Supheert, Gandolfo Cascio, Jan ten Thije e.a.

Omslagen van de twee volumes van ‘The Riches of Intercultural Communication’

In de Utrecht Series on Language and Communication zijn twee nieuwe volumes verschenen: ‘The Riches of Intercultural Communication’, onder redactie van Roselinde Supheert, Gandolfo Cascio en Jan ten Thije. Samen geven de twee publicaties een overzicht van het onderzoek dat aan de basis van de UU-master Interculturele communicatie ligt.

Interculturele communicatie

De twee delen vormen geen handboek. De bijdragen presenteren onderzoeksprojecten binnen vijf benaderingen van interculturele communicatie: interactiebenadering, contrastieve benadering, cultureel representatieve benadering, meertaligheidsbenadering en transferbenadering inclusief onderzoek naar interculturele competenties.

De meeste auteurs zijn verbonden aan de masteropleiding Interculturele communicatie van de Universiteit Utrecht. Hoewel de omvang van de bundels breed is, is er een duidelijke gemene deler en dat is de maatschappelijke urgentie van wetenschappelijke aandacht voor taal- en cultuurdiversiteit en de noodzaak om concrete bijdragen te leveren, hoe bescheiden ook, aan inclusie en wederzijdse verstaanbaarheid in een wereld die wordt geconfronteerd met onrecht op basis van discriminatie, (institutioneel) racisme en seksisme, globalisering en postkoloniaal erfgoed.

Taalkundige en culturele diversiteit

Met de keuze van de term ‘rijkdom’ in de titel van dit boek willen de samenstellers aangeven dat onderzoek naar taalkundige en culturele diversiteit niet alleen kan bijdragen aan het terugdringen van onrechtvaardige menselijke verhoudingen, maar ook een eigen toegevoegde waarde heeft in het creëren en blootleggen van nieuwe verbindingen, relaties, identiteiten en gemeenschappen door interculturele communicatie.

De redactie hoopt dat deze bundels professionals, onderzoekers, studenten en alumni op het gebied van interculturele communicatie zullen inspireren.

‘The Riches of Intercultural Communication’ volume 1
‘The Riches of Intercultural Communication’ volume 2