Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After

Marijke de Valck e.a.

Omslag van het boek ‘Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After’ (2023)

Van universitair hoofddocent Film- en mediastudies Marijke de Valck verscheen onlangs het boek ‘Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After’, dat ze samen met Antoine Damiens (York University) redigeerde. Aan de publicatie werkten 25 internationale auteurs mee. De samenwerking begon in 2020 en had als doel om de impact van de COVID-19-pandemie op filmfestivals, de ontregeling van de industrie en de veerkracht van filmculturen te documenteren en kritisch te onderzoeken naarmate de crisis zich ontvouwde.

De invloed van COVID-19 op filmfestivals

‘Rethinking Film Festivals’ onderzoekt hoe COVID-19 ingreep in het filmfestivalcircuit door reguliere industrie-cycli te verstoren en nieuwe manieren om publiek te bereiken tot bloei liet komen. Films vonden andere distributiekanalen, vaak online, terwijl het festivalformat bijzonder kwetsbaar bleek in een anderhalvemetersamenleving. De zoektocht naar een volwaardig substituut voor live events en gemeenschappelijke ervaringen bestond uit allerlei experimenten en een versnelling van digitale ontwikkelingen die reeds in gang waren gezet.

Het boek documenteert hoe verschillende festivals in verschillende lokale contexten anders door de pandemie geraakt werden en hierop reageerden. Tegelijkertijd bevestigen de casestudies de onderlinge verbondenheid en transnationale relaties die inherent zijn aan geglobaliseerde mediasystemen. Tot slot grijpt het boek het momentum van de crisis aan om duurzame interventies te bepleiten: festivals moeten hun ecologische voetafdruk aanpakken, hun organisaties dekoloniseren en ervoor zorgen dat hun geschiedenis en erfgoed veilig gesteld is voor de toekomst.

Het boek is beschikbaar in Open Access, mede dankzij ondersteuning van het Open Access Fonds van de Universiteit Utrecht.