Methods and Genealogies of New Materialisms

Iris van der Tuin e.a.

Omslag van het boek 'Methods and Genealogies of New Materialism' (2024)

Methods and Genealogies of New Materialisms brengt verschillende onderzoeksgemeenschappen samen voor het contextualiseren en archiveren van meer dan tien jaar werk op het gebied van new materialist theorievorming en kenniscreatie. Het is geredigeerd door Iris van der Tuin (Universiteit Utrecht) en Felicity Colman (University of the Arts Londen).

Naast Van der Tuin schreven vanuit de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht Rosi Braidotti, wiens voorwoord het boek verhelderend samenbrengt, Rick DolphijnDavid Gauthier en Kathrin Thiele mee aan de publicatie.

Nieuw materialisme

Methods and Genealogies of New Materialisms reflecteert op het eerste decennium van onderzoek naar, en met, nieuw materialisme en bepaalt routes voor de toekomst. Omdat het boek ook eerder gepubliceerde teksten bevat, is de publicatie niet beschikbaar in open access. Wel verschijnt volgend jaar de paperback.

De publicatie is voortgekomen uit de COST Action IS1307 New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter'. Deze COST Action werd tussen 2014 en 2018 vanuit het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) gecoördineerd.

Meer informatie
Lees meer over dit boek