Jubileumnummer ‘25 jaar Nederlandse letterkunde’ verschenen

Neerlandistiek

Cover vanhet tijdschrift Nederlandse letterkunde

Afgelopen jaar beleefde het tijdschrift Nederlandse letterkunde haar 25-jarige jubileum. Ter ere hiervan verscheen vorige week een dubbeldik themanummer. Universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde dr. Nina Geerdink zat in de redactie.

Met de eerste jaargang van Nederlandse letterkunde in de hand, buigen maar liefst zestien auteurs zich over 25 jaar vakbeoefening. Onder hen bevinden zich postdoctoraal onderzoeker dr. Lisa Demets, hoogleraar Mecenaatstudies prof. dr. Helleke van den Braber en universitair docenten dr. Kila van der Starredr. Erwin Mantigh en dr. Feike Dietz. Vanuit hun eigen expertise gaan zij in op wat er sindsdien is veranderd en wat niet: welke genres of werken werden bestudeerd? Welke benaderingen werden gehanteerd? Hoe keken vakgenoten in 1996 naar de toekomst van het vak? Zijn die richtingen daadwerkelijk ingeslagen of heeft het onderzoek en onderwijs zich een heel andere kant op ontwikkeld? En welke kant zou het in de toekomst op moeten gaan? De artikelen zijn soms beschouwend en inventariserend, soms meer betogend van aard, maar stuk voor stuk zijn het diepteboringen in de vakgeschiedenis van de Nederlandse letterkunde.