Profiel

Erwin Mantingh is sinds 2011 als lerarenopleider en vakdidacticus verbonden aan de Graduate School of Teaching en het Departement voor Talen, Literatuur & Communicatie van de Universiteit Utrecht (UU).

Eerder werkte hij als onderzoeker en docent op het gebied van Middelnederlandse literatuur en middeleeuwse cultuur aan de UU (1990-2000) en als leraar Nederlands op een middelbare school, K.S.G. De Breul in Zeist (2000-2012). Hij was jarenlang redactielid van Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen (1987-1998).

Als lid van het Vakmeesterteam Nederlands - Letterkunde zet hij zich in voor het literatuuronderwijs en de versterking van de vakdidactiek. Hij publiceert over middeleeuwse literatuur, over Middeleeuwen-humor en over de didactiek van historische letterkunde. Op dat laatste gebied ontwikkelt hij samen met vakwetenschappers, vakdidactici, docenten en studenten lesmateriaal.

Gegenereerd op 2018-08-16 07:58:06
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, E. () Participant Docentontwikkelteam Literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw Utrecht (05-07-2017 - 04-07-2018)
Mantingh, E., Witte, Theo & van Herten, Marjolein (2017). Doodtij in de delta - Stand en toekomst van het literatuuronderwijs in Nederland. Spiegel der Letteren, 59 (1), (pp. 115-143) (29 p.).
Mantingh, E. (25-11-2017) Participant Het Schoolvak Nederlands (HSN) Zwolle (24-11-2017 - 25-11-2017)
Mantingh, E. (28-06-2017) Participant Onderwijs Research Dagen 2017 Antwerpen (28-06-2017 - 30-09-2017) Vakdidactisch referent bij symposium/workshop Onderwijs over leesstrategieën en tekststructuur<br/>
Mantingh, E. (28-09-2017) Participant Vakdidactiek Nederlands in onderwijs en onderzoek Ravenstein (28-09-2017 - 29-09-2017)
  2017 - Vakpublicaties
Mantingh, E., Witte, Theo & van Herten, Marjolein (2017). Multimediaal literair competent: #hoedan?. In André Mottart & Steven Vanhooren (Eds.), 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 281-282) (2 p.). Gent: Skribis.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, E. (22-11-2016) Invited speaker Dag van het literatuuronderwijs Rotterdam (22-11-2016) BOEM Paukeslag!
Mantingh, E. (30-03-2016) Organiser Conferentie Nederlands op school Utrecht (30-03-2016)
  2016 - Vakpublicaties
Mantingh, E. & Witte, Theo (2016). #Literatuurgeschiedenisonderwijs2016. 30ste HSN-Conferentie - Universiteit Gent, 18&19 november 2016 (pp. 154-159) (6 p.). Gent: Skribis.
Mantingh, E. & Witte, Theo (2016). BOEM Paukeslag! Nieuw elan in het literatuurgeschiedenisonderwijs. Handboek Literatuuronderwijs Rotterdam.
Mantingh, E. (2016). Laveren tegen de wind in? Het schoolvak Nederlands in beweging. Vaktaal, 29 (1/2), (pp. 6-8) (3 p.).
Mantingh, E., Neijt, Anneke, Witte, Theo, Coppen, Peter-Arno & Oosterholt, Jan (2016). Manifest Nederlands op School - Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat. Levende Talen Tijdschrift, 103 (2), (pp. 38) (1 p.).
Mantingh, E., Witte, Theo, Coppen, Peter-Arno & van Haaften, Ton (2016). Manifeste misverstanden. Levende Talen Tijdschrift, 103 (4), (pp. 38-39) (2 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Mantingh, E. (10-08-2016) Invited speaker Archeon De Roman van Walewein als middeleeuwse muurstrip: een historische sensatie in het spoor van de vos
Mantingh, E. (2016). Ezel. Madoc, 30 (4), (pp. 208-209) (2 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Mantingh, E. & Witte, Theo (2015). #literatuuronderwijs2032. 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands - Tilburg, 13 & 14 november 2015 (pp. 176-180) (5 p.). Gent: Academia Press.
  2014 - Vakpublicaties
Mantingh, Erwin, Brandsma, Frank & Visser, Annemarije (2014). De zaak V - Kleio in de klas. Kleio, 55 (4), (pp. 30-31) (2 p.).
Mantingh, Erwin, Brandsma, Frank & Visser, Annemarije (2014). Een fataal verhaal over liefde en verraad - Oordelen over schuld en onschuld in de middeleeuwen. Kleio, 55 (4), (pp. 26-29) (4 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, Erwin & van Zessen, Marike (2013). Leerlingen in de ban van Beatrijs? Een literair-historische schoolklassieker als didactische uitdaging. In Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi & Remco Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in - Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (pp. 219-236) (18 p.). Gent: Academia Press.
  2013 - Vakpublicaties
Mantingh, Erwin & Brandsma, Frank (2013). De zaak V - Een concept-gestuurde lessenreeks over De burggravin van Vergi. Bundel 27 : Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 196-198) (3 p.). Nederlandse Taalunie.
Mantingh, Erwin, Brandsma, Frank & Visser, Annemarije (2013). De zaak V - Een lessenreeks voor 3 vwo over De burggravin van Vergi als cold case. Madoc, 27 (4), (pp. 203-212) (10 p.).
Mantingh, E. & Bax, Sander (2013). Moderne literatuurgeschiedenis, ofwel: historische letterkunde van de 20ste eeuw?. In André Mottart & Steven Vanhooren (Eds.), Zevenentwintigste conferentie onderwijs Nederlands. Hogeschool Utrecht, 29 & 30 november 2013 (pp. 200-203) (4 p.). Gent: Academia Press.
  2012 - Vakpublicaties
Mantingh, E. (2012). Memorie van een vrome vrouw en eerbiedwaardig abt in woord en beeld. Het (Kopenhaagse) Leven van Lutgart in Affligem omstreeks 1265. Eigen Schoon & De Brabander, 95, (pp. 91-116) (26 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Mantingh, E. (2011). Madoc, een wereld erbij - Van Middeleeuwenhausse naar Middeleeuwentijdschrift. Madoc, 25 (1), (pp. 1-12) (12 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, E. (2009). Bijten of loslaten? Vossen in tweestrijd in fabelachtige vertellingen van Hans Teeuwen en Wim Helsen. Tiecelijn, 22, (pp. 169-186) (18 p.).
Mantingh, E. (2009). 'Deen voren ende dander na' - De compositie van de Vijfde Partie en Velthems bewerking van Heelu's Slag bij Woeringen. In Bart Besamusca, Remco Sleiderink & Geert Warnar (Eds.), De boeken van Velthem - Auteur, oeuvre en overlevering (pp. 207-230) (24 p.). Hilversum: Verloren.
  2008 - Vakpublicaties
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, E. (2005). Blow up: Walewein in Utrecht? De laatmiddeleeuwse wandschildering in Klein Drakenburg. In Remco Sleiderink (Eds.), Maar er is meer - Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens (pp. 45-59) (15 p.). Leuven: Davidsfonds/Amsterdam University Press.
  2002 - Vakpublicaties
Mantingh, E. (2002). Fokke, Sukke ende V4c - Lachend leren met digitale schoolplaten?. Madoc, 16 (4), (pp. 213-220) (8 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Mantingh, E. (08-12-2000). Een monnik met een rol - Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse lezing. (411 p.).
Mantingh, E. (2000). Twelke al gheviel int Spel van Strasengijs. Naar aanleiding van een ongekend drama in Oudenaarde anno 1373. Queeste, 7 (1), (pp. 38-50) (13 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Mantingh, E. (2000). Een hemels koorgezang als visioenbehang? Willem van Affligems bewerking van een Christusverschijning uit de "Vita Lutgardis". In A.A.M. Besamusca, F.P.C. Brandsma & D.E. van der Poel (Eds.), Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. (pp. 113-120) (8 p.). Hilversum: Verloren.
Mantingh, E. (2000). Middeleeuws voor digibeten. Madoc, 14, (pp. 28-30) (3 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 07:58:07
Op dit moment verzorgt dr. Erwin Mantingh de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
TLEMV16003 Gst-Literatuuronderwijs V M 5,0
Gegenereerd op 2018-08-16 07:58:07
Volledige naam
dr. E. Mantingh Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 160
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8286
Gegenereerd op 2018-08-16 07:58:07
Laatst bijgewerkt op 16-02-2017