Exploring Language and Society with Big Data

Haidee Kotze e.a.

Omslag van het boek 'Exploring Language and Society with Big Data' (2023)

In Exploring Language and Society with Big Data: Parliamentary Discourse Across Time and Space brengen Haidee Kotze (Universiteit Utrecht), Minna Korhonen (The Australian National University) en Jukka Tyrkkö (Linnaeus University) vooraanstaande onderzoekers samen.

Parlementaire verhandelingen

Als wetgevende organen van democratische naties spelen parlementen een fundamentele rol in de samenleving. Daarom zijn de linguïstische praktijken in parlementaire vertogen voor iedereen van belang. In Exploring Language and Society with Big Data komen vooraanstaande onderzoekers op het gebied van corpuslinguïstiek, big data, parlementair discours en historische taalkunde samen in een echt interdisciplinair onderzoek in de voorhoede van big data en corpusmethoden, met als doel het kruispunt tussen taalkundige en sociale verandering te verkennen.

Door gebruik te maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, variëren de studies in dit volume van een focus op expliciet linguïstische fenomenen tot onderwerpen die bijdragen aan ons begrip van taal en de samenleving meer in het algemeen. De kritische reflectie op de conceptuele en methodologische uitdagingen van het gebruik van grote corpora van parlementair discours, om zowel de gespecialiseerde taal van parlementaire taal als de samenlevingen die de parlementen in kwestie vertegenwoordigen en besturen, te bestuderen, is baanbrekend.

Meer informatie
Lees meer over dit boek