19 november 2019

Early Printed Narrative Literature in Western Europe

In november publiceerde De Gruyter Early Printed Narrative Literature in Western Europe, een compilatie essays geredigeerd door prof. dr. Bart Besamusca (Talen, Literatuur en Communicatie), dr Elisabeth de Bruijn and prof. Frank Willaert.

De essays in deze bundel gaan over vroege gedrukte verhalenen in West-Europa. Het doel van dit boek is na te gaan in hoeverre de verschuiving van handgeschreven naar gedrukte boeken zijn stempel heeft gedrukt op verhalende literatuur in een aantal volkstalen. Heeft de opkomst van de boekdrukkunst geleid tot veranderingen in het corpus van verhalende teksten in vergelijking met het corpus van manuscriptkopieën? Ondergingen verhalende teksten die al in manuscriptvorm bestonden belangrijke veranderingen toen ze gedrukt werden? Wat was de invloed van deze cruciale media-ontwikkeling op de aard van deze verhalen? Welke strategieën hebben vroege drukkers ontwikkeld om hun teksten commercieel aantrekkelijk te maken? Welke sociale klassen waren de doelgroepen voor hun edities?

Ongeveer de helft van de artikelen richt zich op ontwikkelingen in de geschiedenis van de vroeg gedrukte verhalende teksten, andere artikelen gaan over publicatiestrategieën. Dit boek nodigt wetenschappers uit verschillende disciplines uit om deel te nemen aan een internationaal gesprek over vijftiende- en zestiende-eeuwse narratieve literatuur. Het boek is gratis te lezen en is hier te vinden.