De Kesslers: Een familiegeschiedenis in olie en staal

Jeroen Koch

Omslag 'De Kesslers'

In De Kesslers: Een familiegeschiedenis in olie en staal vertelt Jeroen Koch de fascinerende familiesaga van drie generaties Kessler. Het is een verhaal over Nederlandse burgerlijke cultuur in Azië en Europa: over ondernemerschap en beschavingsmissie, gezinsleven en opvoeding, kunst en sport, wetenschap en rechtsstaat. Maar ook over oliewinning en westerse overheersing.

De Kesslerdynastie

De familie Kessler bracht de grondleggers voort van twee van de grootste Nederlandse ondernemingen: Koninklijke Shell en Hoogovens. Daarmee stonden ze aan de basis van een nieuwe wereld, gebouwd op olie en staal. In Nederlands-Indië hoopten de Kesslers rijk te worden, maar hun plannen voor plantages en andere ondernemingen liepen op niets uit en eindigden steevast in ruzie. Dit veranderde toen pater familias August Kessler in 1892 op Sumatra de eerste petroleum voor Koninklijke aanboorde.

“De Kesslers is een cultuurgeschiedenis van de bovenste plank. Een mensenboek.”

Decaan Thomas Vaessens tijdens de boekpresentatie

Na zijn vroege dood in 1900 was het aan de inmiddels vermogende weduwe Margo Kessler-de Lange om de kinderen op te voeden, niet in Indië, maar in Nederland. Hun zonen ontwikkelden zich tot nuttige burgers en hun dochters huwden veelbelovende echtgenoten, zoals de toonaangevende pedagoog Philip Kohnstamm en de natuurkundige Aad Fokker, collega van Einstein en Lorentz. De nouveaux riches vestigden een ware dynastie. Over hen schrijft Koch een meeslepende familiegeschiedenis op de breukvlakken van Nederland, Indië en Europa, zonder pijnpunten en kritiek te schuwen.

Meer informatie
Lees meer over dit boek