Dr. Jeroen Koch

Onderzoeker
Cultuurgeschiedenis
Universitair docent
Cultuurgeschiedenis
030 253 8421
j.p.m.koch@uu.nl

Dr. J.P.M. Koch is docent-onderzoeker bij de afdeling Cultuur-, Mentaliteits- en Ideeëngeschiedenis (CMI). Hij promoveerde in 1994 op een dissertatie over het werk van de Duitse historicus Golo Mann (1909-1994): Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis. In 1998 verscheen een Duitse editie van dit proefschrift. Jeroen Koch houdt zich bezig met politieke en intellectuele geschiedenis vanaf de Verlichting. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor moderne literatuur, dat wil zeggen, voor de Europese en Amerikaanse literatuur sinds 1850. In 1988 publiceerde hij een uitvoerig essay over het werk van de Amerikaanse literatuurcriticus Lionel Trilling (1905-1975): Lionel Trilling en het modernisme. De cultuur van het onbehagen. In 2006 verscheen zijn veelbesproken biografie van de theoloog, politicus, journalist, kerkhervormer, universiteitsstichter en hoogleraar Abraham Kuyper (1837-1920): Abraham Kuyper. Een biografie. In het najaar van 2020 zal er een heruitgave van deze biografie verschijnen. Koch is mederedacteur en -auteur van De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (2012). In november 2013 verscheen zijn biografie van koning Willem I (1772-1843). Deze biografie is geschreven in het kader van het driekoningen-project van het toenmalig Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) van de Universiteit Utrecht. Dit project is gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De biografie van koning Willem I verscheen tegelijk met de biografieën van koning Willem II, door Jeroen van Zanten, en koning Willem III, door Dik van der Meulen. De biografie van Willem I is genomineerd voor de AKO-literatuurprijs 2014 (longlist), de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek 2014 en de Erik Hazelhoff Roelfzema biografieprijs 2016 (shortlist). In 2018 verscheen Kochs bewerking van de drie koningsbiografieën: Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis 1772-1890. Van dit laatste boek is een Engelse vertaling in voorbereiding die zal verschijnen bij Reaktion Books te Londen. Thans schrijft Koch aan een geschiedenis van twee generaties Kessler, waarvan de eerste generatie tot grondleggers van De Koninklijke behoorde en de tweede generatie bijdroeg aan de totstandkoming van Hoogovens en leiding gaf aan Koninklijke Shell. Ook dit project staat onder auspiciën van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Jeroen Koch doceert over de algemene negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse en Europese geschiedenis, over Duitse historiografie, burgerlijke cultuur, imperialisme en sociaal-darwinisme; over religieuze tolerantie, secularisering & fundamentalisme, het pausschap, de Europese monarchie en de ontwikkeling van het denken over kapitalisme.