Sustainable Finance Lab

Sinds 2015 biedt U.S.E. onderdak aan het Sustainable Finance Lab, een initiatief van de Universiteit Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en de Triodos Bank.

Binnen het Sustainable Finance Lab wordt onderzoek gedaan naar verduurzaming van de financiële sector.