Salaris en perspectief

Als werknemerpromovendus val je onder de cao Nederlandse Universiteiten. Voor promovendi geldt een aparte salarisschaal met vier treden: P0 tot en met P3. De actuele hoogte van het bijbehorende salaris en meer informatie over de collectieve arbeidsvoorwaarden vind je op de pagina Cao Nederlandse Universiteiten van de VSNU.

Bekijk Werken bij de Universiteit Utrecht voor de overige arbeidsvoorwaarden en informatie over de Universiteit Utrecht als werkgever.

Voor promovendi die niet als werknemer zijn aangesteld gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Soorten promotietrajecten’.

Ik ben gepromoveerd, en dan?

Promotieplechtigheid in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
Toekenning van de promotie. Foto van Ivar Pel.

Tijdens je promotietraject stomen we je klaar voor de rest van je carrière. Daarbij gaat het niet om het bereiken van één specifiek doel, maar meer om het ontdekken wat écht bij je past. Je doet de kennis en vaardigheden op om je eigen vervolgroute te bepalen.

In die vervolgroute komt bijna driekwart van de gepromoveerden terecht in het bedrijfsleven of in andere maatschappelijke sectoren. Dat concludeert de KNAW in haar rapport ‘Promoveren werkt’. Daarom besteden we in het promotietraject aandacht aan zowel een carrière binnen als een carrière buiten de academische wereld. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het tweedaagse evenement ‘PhACE’ en het hele jaar door via Career Services.

Gepromoveerden zijn aantrekkelijk voor werkgevers

Zoals de KNAW in haar bovengenoemde rapport beschrijft, zien werkgevers dat de gepromoveerde vaak verder is in zijn ontwikkeling dan een werknemer met een masterdiploma. Het KNAW: “De gepromoveerde is vooral beter in zelfstandig en projectmatig werken, schriftelijk documenteren (inclusief het schrijven van publicaties) en mondeling presenteren.

Specialisten van het UU Kankercentrum voor Dieren.
Specialisten van het UU Kankercentrum voor Dieren. Foto van Ivar Pel.

“Daarnaast waarderen werkgevers het dat de gepromoveerde zich in een bepaald gebied heeft gespecialiseerd en zich hierdoor een breder en diepgaander scala aan onderzoekvaardigheden heeft eigengemaakt. De gespecialiseerde kennis en de specifieke vaardigheden van gepromoveerden kunnen werkgevers goed gebruiken.”

En het salaris na de promotie?

Hierover meldt het KNAW dat een pas-gepromoveerde meestal net zoveel verdient als een werknemer met een masterdiploma en twee jaar werkervaring. Promovendi hebben in de eerste jaren na het behalen van hun masterdiploma een relatief laag inkomen, maar vanaf elf jaar werkervaring verdienen zij jaarlijks meer.

“Dit hogere inkomen gedurende de latere jaren is voldoende om de initiële inkomensderving terug te verdienen. Het inkomenspatroon suggereert een positief rendement op promoveren over het hele werkende leven van tussen de zes en negen procent”, aldus de KNAW in haar rapport.