Proefschrift

Een promotietraject resulteert in het schrijven van een proefschrift. Wanneer het proefschrift klaar is, bepaalt de promotor of het ook goed genoeg is om een verdedigingsceremonie te houden.

Een commissie van hoogleraren leest vervolgens het proefschrift en examineert de promovendus tijdens een mondelinge verdediging.

Proefschriften van Nederlandse universiteiten genieten veel aanzien

Het proefschrift wordt openbaar gemaakt (delen zijn tijdens het promotietraject mogelijk al gepubliceerd als artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften). Proefschriften van Nederlandse universiteiten voldoen in het algemeen aan de hoogste academische normen en genieten daardoor veel aanzien.

Digitaal wetenschappelijk archief

Promovendi van de Universiteit Utrecht dienen een digitale versie van hun proefschrift in bij de Universiteitsbibliotheek. Het proefschrift wordt dan opgenomen in de Utrecht University Repository. Dit is het digitale wetenschappelijke archief van de universiteit. Deze bepaling is onderdeel van het Promotiereglement.

Netherlands Research Portal

De Utrecht University Repository is toegankelijk via de Netherlands Research Portal. Proefschriften in de repository zijn wereldwijd gemakkelijk vindbaar want zij hebben een unieke en permanente URL en de recentere dissertaties zijn vanaf medio 2020 ook voorzien van een DOI.