Promotiereglement

Voor en tijdens een promotietraject, zien de promovendus en de (co)promotoren erop toe dat het promotiereglement wordt gevolgd.

Promotiereglement (pdf)

In het promotiereglement van de Universiteit Utrecht is een aantal wettelijke bepalingen opgenomen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn vastgelegd, evenals een aantal voorwaarden die door het College voor Promoties van de Universiteit Utrecht zijn vastgesteld.

Het promotiereglement stelt onder meer wie toegang heeft tot de promotie, hoe de promotoren en copromotoren aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand moet komen en hoe de beoordelingscommissie wordt samengesteld. Per 1 januari 2018 kunnen ook sommige UHD’s als promotor aangewezen worden, lees hierover de voorwaarden (docx) die gebaseerd zijn op de VSNU-handreiking (pdf).

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de promotieopleiding, heeft het College van Bestuur de minimale vereisten van het kwaliteitszorgsysteem vastgesteld. Iedere Graduate School heeft een cyclisch kwaliteitszorgsysteem is dat de Board of Studies in staat stelt de kwaliteit van de promotieopleiding te monitoren en voortdurend te verbeteren. Zie voor een toelichting ook de brief van de rector (pdf).

Speciale regeling voor joint doctorates

Voor joint doctorates biedt de Universiteit Utrecht een speciale regeling.