Netwerken voor promovendi

Bij de Universiteit Utrecht hebben promovendi de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een promovendinetwerk.

Prout, wat staat voor 'Promovendi Overleg Utrecht', is het netwerk van de Universiteit Utrecht voor promovendi. Dit netwerk vertegenwoordigt alle Utrechtse promovendi. Prout neemt deel aan een nationaal promovendiplatform.

ING (International Neighbour Group) is een informeel netwerk dat een breed scala aan sociale activiteiten organiseert voor internationale werknemers, postdocs en promovendi.

CUSA is een afkorting voor 'China-UU Scholar Association' en is een vereniging die door Chinese promovendi is gestart.

Meer informatie