Netwerken voor promovendi

Bij de Universiteit Utrecht hebben promovendi de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een promovendinetwerk.

Prout

Prout staat voor 'Promovendi Overleg Utrecht', en is het netwerk voor promovendi van onze universiteit. Dit netwerk vertegenwoordigt alle Utrechtse promovendi en neemt deel aan een nationaal promovendiplatform.

Utrecht PhD Party

Utrecht PhD Party (UPP) is een partij in onze Universiteitsraad. UPP is opgericht met het doel om promovendi geïnteresseerd in medezeggenschap samen te brengen en een verkiezingsprogramma op te stellen dat gericht is op hun behoeften. UPP werkt samen met promovendi en tijdelijk personeel die de partij ondersteunen tijdens de campagnes en ambtstermijnen van de raadsleden in de universiteitsraad. UPP werkt daarom nauw samen met Prout (zie hierboven).

Promovendi Netwerk Nederland

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi. Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van de VSNU, de KNAW, NWO, NVAO, Ministerie van OC&W, de vakbonden, Colleges van Bestuur van alle Nederlandse universiteiten en andere organisaties. Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).

International Neighbour Group

De International Neighbour Group (ING) is een informeel netwerk dat een breed scala aan sociale activiteiten organiseert voor internationale werknemers, postdocs en promovendi.