Over promoveren

Na de Master verder het onderzoek in? Dan is een promotietraject een ideale manier om jezelf uit te dagen en je academische vaardigheden nog verder uit te breiden. Zo word jij expert in een specifiek wetenschapsveld.

Zelf onderzoek doen

Promotietrajecten duren in Utrecht in beginsel vier jaar. In die tijd doe je zelf onderzoek dat uitmondt in een proefschrift of in een serie artikelen. Een hoogleraar of Universitair Hoofddocent begeleidt je hierbij als promotor.

Onderzoeker aan het werk in een lab van het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium op het Utrecht Science Park.
Foto: Kees Rutten

Bij de Universiteit Utrecht behelst het promotietraject een hands-on-proces. Je bent geen student, maar een onderzoeker en je voert vanaf dag één zelf onderzoek uit. Zo heb je de kans om binnen een onderzoeksgroep te pionieren en eigen ideeën te ontwikkelen. Gedurende het traject onderhoud je nauw contact met je begeleiders en andere collega’s.

Een doctorstitel behalen in Utrecht is een uitdagende onderneming. Het vraagt uiterste toewijding en motivatie. Promovendi leveren grote bijdragen aan het onderzoek dat bij de Universiteit Utrecht plaatsvindt. Met je promotieonderzoek lever je een originele bijdrage aan je kennisveld.

Groeien als professional

Promovendus Mr. Willem A. Janssen geeft een werkcollege aan studenten.
Foto: Maarten Nauw

Naast het doen van onderzoek volg je als promovendus cursussen via de Graduate Schools. Voor een groot deel kies je je eigen ontwikkelpad. Je kunt allerlei cursussen, trainingen en congressen volgen binnen en buiten de universiteit. Ook geef je in veel gevallen zelf les aan studenten. Je maakt hierover afspraken met je begeleiders in het Training and Supervision Agreement.

Daarnaast kun je rekenen op professionele ondersteuning bij het onderzoeken van je loopbaanperspectieven, het geven van onderwijs, het creëren van maatschappelijke impact en het zoeken naar financiering voor toekomstig onderzoek.

Interdisciplinair samenwerken

Interdisciplinaire samenwerking binnen de hub Entrepreneurship for Societal Challenges.
Foto: Donna van Rosmalen

Samenwerking bevordert kennisdoorbraken. Zeker bij onderzoek dat plaatsvindt op het grensvlak tussen verschillende disciplines. We moedigen het delen van ideeën, methodes en technieken aan. Daarom treffen onderzoeksgroepen en promovendi elkaar regelmatig om hun nieuwste onderzoek te presenteren en om ideeën uit te wisselen. Promovendi ervaren deze samenwerking met collega’s als prettig, inspirerend en constructief.

Open Science

Als universiteit koesteren we belangrijke ambities op het gebied van Open Science. En financiers stellen Open Science steeds meer als voorwaarde waaraan wetenschappers moeten voldoen. Open Science houdt in dat wetenschappers vanaf de start van hun onderzoek hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten, inclusief data, zoveel mogelijk in alle openheid delen. De wetenschapper creëert zo transparantie en versterkt de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek.

Moet ik Nederlands kunnen verstaan?

Normaal gesproken hoef je geen Nederlands te kunnen spreken of verstaan: bijna al onze academische medewerkers spreken Engels.