Na de promotie

Na de verdedigingsceremonie worden getalenteerde jonge onderzoekers verwelkomd en gesteund bij en door de Universiteit Utrecht.

Gemotiveerde en getalenteerde gepromoveerde onderzoekers die een VENI-beurs bij het NWO willen aanvragen, kunnen speciale training krijgen bij de Research Support Offices (intranet) van de Universiteit Utrecht.

Phace

Het ‘PhD Activating Career Event’ (Engels), ofwel PhACE, is een tweedaags evenment, dat beoogt om promovendi aan het eind van hun promotietraject te helpen nadenken over hun toekomstige carrière.

 

Meer informatie