Welkom op de website van Neuropsychologie Universiteit Utrecht. Onze groep houdt zich bezig met zowel onderwijs en onderzoek, als klinische neuropsychologische werkzaamheden. Wij zijn verantwoordelijk voor het bachelor en masteronderwijs op het gebied van neuropsychologie binnen Universiteit Utrecht. Daarnaast dragen we bij aan postdoctoraal onderwijs binnen de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog en specialist Klinisch Neuropsycholoog. Het onderzoek  is ondergebracht bij het Helmholtz Instituut van de Universiteit Utrecht. Tot slot worden de klinische werkzaamheden uitgevoerd binnen de afdeling Neurologie en Neurochirurgie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Wat is neuropsychologie?

Neuropsychologie is de subdiscipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met het (dis)functioneren van het menselijk brein in relatie tot het gedrag. Enerzijds heeft de neuropsychologie een wetenschappelijk aspect, omdat zij zich bezighoudt met het ontwikkelen en toetsen van modellen over het menselijk brein en de daaraan gekoppelde cognitieve functies zoals geheugen, waarneming, taal, aandacht en concentratie, emotioneel functioneren en actie. Hierbij wordt met behulp van testonderzoek gekeken hoe mensen die een beschadiging in het brein hebben opgelopen presteren op bovengenoemde functiegebieden. Zo kunnen hersengebieden in verband gebracht worden met cognitieve functies en kunnen we beter begrijpen hoe deze cognitieve functies georganiseerd zijn. Anderzijds heeft de neuropsychologie een klinisch aspect. Mensen die als gevolg van een ziekte of aandoening hersenschade hebben opgelopen kunnen als gevolg hiervan cognitieve problemen hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld minder goed nieuwe informatie onthouden, of kunnen geen twee dingen tegelijk meer doen. Middels testonderzoek kan de neuropsycholoog deze cognitieve stoornissen objectiveren en de aard en ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog advies geven over hoe de patiënt met deze stoornissen kan omgaan en welke behandelingsmogelijkheden er zijn.