Post-master onderwijs

De post-master opleidingen worden verzorgd door de RINO Groep. Een deel van het onderwijs wordt verzorgd door docenten van de UU.

GZ-opleiding

De postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) betreft een tweejarige opleiding die voor een groot deel bestaat uit klinische werkzaamheden (praktijkopleidingsplaats) en voor een klein deel uit cursorisch onderwijs. Het afronden van deze opleiding leidt tot een registratie in het BIG-register en betekent dat de GZ-psycholoog zelfstandig werkzaam kan zijn binnen de gezondheidszorg. De GZ-opleiding is een brede, generalistische opleiding waarin psychologen met verschillende achtergronden worden opgeleid. Meer informatie over de GZ-opleiding is te vinden op de website van de RINO-groep.  

KNP-opleiding

De specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog (KNP) betreft een vierjarige opleiding waarin de GZ-psycholoog opgeleid wordt tot specialist op het gebied van de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenaandoeningen, alsmede de begeleiding en behandeling daarvan bij kinderen en volwassenen. In de opleiding staan vier pijlers centraal: diagnostiek, behandeling, wetenschap en management. Ook deze opleiding bestaat grotendeels uit klinische werkzaamheden, daarnaast is er cursorisch onderwijs. Meer informatie over de KNP-opleiding is te vinden op de website van de RINO-groep.

KP-opleiding

De specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog (KP) betreft, net als de KNP-opleiding, een vierjarige opleiding die grotendeels bestaat uit klinische werkzaamheden. Ook in deze opleiding staan diagnostiek, behandeling, wetenschap en management centraal. De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van complexe psychische problematiek. Meer informatie over de KP-opleiding is te vinden op de website van de RINO-groep.