Monitoren muziek tijdens wakkere hersenoperaties

Onderzoekers van Psychologische Functieleer van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben een studie gepubliceerd over het monitoren van muziek tijdens wakkere hersenoperaties. In deze studie wordt zowel een overzicht gegeven van de al bestaande literatuur rondom dit onderwerp als beschrijvingen van casuïstiek vanuit de eigen praktijk. De auteurs gebruiken voorgaande informatie om middels het IDEAL framework, een methode om neurochirurgische innovaties systematisch op te bouwen, aanbevelingen te formuleren en een stap te zetten richting meer gestructureerde methodieken.