Kliniek

Neuropsychologie Universiteit Utrecht heeft een unieke positie door sterke verwevenheid van wetenschap, onderwijs en klinische zorg. Een aantal van onze BIG-geregistreerde (klinisch) neuropsychologen is naast hun functie binnen de Universiteit Utrecht ook werkzaam op de afdeling Neurologie & Neurochirurgie van het UMC Utrecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van patiënten vanaf 18 jaar met een grote verscheidenheid aan hersenaandoeningen. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende neurologische ziektebeelden, zoals een hersentumor, beroerte, epilepsie, dementie, ALS of hersentrauma.

Hoewel de nadruk ligt op de poliklinische en klinische zorg op de afdeling Neurologie & Neurochirurgie, wordt de expertise van de BIG-geregistreerde (klinisch) neuropsycholoog ook ingezet bij verschillende multidisciplinaire poliklinieken (Geheugenpoli, Subarachnoïdale Bloeding poli, Vascular Cognitive Impairment poli, Neuromusculaire poli). Hierbij wordt intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de neuroloog, de revalidatiearts en de verpleegkundig specialist. Daarnaast draagt het team zorg voor patiënten die een (wakkere) hersenoperatie ondergaan in het kader van de behandeling voor epilepsie of een hersentumor. De (klinisch) neuropsychologen zijn voorafgaand aan de operatie, tijdens de operatie en na de ingreep intensief betrokken bij het zorgtraject van deze patiënten. Tijdens de (wakkere) operatie ligt de nadruk op het monitoren van de cognitieve functies en de psychologische begeleiding van een patiënt.

Het team betrokken bij de klinische zorg bestaat uit Klinisch Neuropsychologen (waaronder Martine van Zandvoort, Carla Ruis), GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog (waaronder Fleur van Ierschot) en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast zijn er altijd drie studenten van de master Neuropsychologie die hun klinische stage binnen dit team lopen.