BAPD/LOGO

Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en toont aan dat aan het basisniveau van psychodiagnostische vaardigheden wordt voldaan. Het NIP heeft de uitgifte van de BAPD gedelegeerd aan de opleidingen Psychologie. Meer informatie over de BAPD, de criteria en de aanvraagprocedure is te vinden op de studentenwebsite van de UU.

Voor het indienen van de aanvraag zijn de volgende documenten benodigd:

  • Masterbul of bewijs van afstuderen DUO
  • Stageverslag zoals goedgekeurd door stagedocent UU
  • Aanvraagformulier ondertekend door stagebegeleider stage-instelling en stagedocent UU
  • Casu├»stiek volgens richtlijnen NIP
  • Indien je je bachelor aan een andere universiteit hebt behaald, dien je bij de contactpersoon van die universiteit een verklaring theoretische eisen op te vragen. Zie https://psynip.nl/overige-registraties/bapd/#contactpersonen voor de contactpersonen per universiteit. Heb je zowel je bachelor als je master aan de UU afgerond, dan is deze verklaring niet nodig.

LOGO-verklaring

De LOGO-verklaring heb je als psycholoog nodig in het kader van het Zorgprestatiemodel of wanneer je de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog wilt volgen. Je kunt de LOGO-verklaring aanvragen na je afstuderen. Voor meer informatie over de LOGO-verklaring, zie https://students.uu.nl/fsw/psychologie/onderwijs/certificaten-en-registraties en www.vlogo.nl.

Voor het indienen van de aanvraag zijn de volgende documenten benodigd:

  • Masterbul of bewijs van afstuderen DUO
  • Verklaring theoretische eisen LOGO-verklaring
  • Diagnostiekverklaring (dit kan de BAPD zijn)