Onderzoek

Ons onderzoek heeft een sterke cognitief neuropsychologische focus. We kijken naar hoe cognitieve functies veranderen na hersenbeschadiging. Hiermee leren we meer over hoe deze functies in elkaar steken. Eén van onze doelen is om theoretische modellen die cognitieve functies beschrijven te toetsen en verder te ontwikkelen. Andersom geldt dat we problemen in het cognitief functioneren van patiënten proberen te begrijpen aan de hand van theoretische cognitieve modellen.

In andere woorden: we proberen bij te dragen aan fundamentele theorievorming middels empirische wetenschap. Daarnaast kan ons onderzoek implicaties hebben voor klinische diagnostiek en behandeling: welke diagnostische issues spelen in bepaalde patiëntgroepen; welke therapieën kunnen bijdragen aan het verbeteren van cognitieve functies of het leren omgaan met beperkingen?

De volgende onderzoekspijlers staan centraal in ons onderzoek: