Stage

Algemeen

De stage is een essentieel onderdeel van de masteropleiding, waarin je je eerste stappen zet als scientist-practitioner binnen de neuropsychologie. Tijdens de stage leer je de theorie te relateren aan de praktijk, doe je nieuwe vaardigheden op en leer je reflecteren op jezelf en je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn twee soorten stages binnen de masteropleiding Neuropsychology: een klinische stage en een innovatie-/onderzoeksstage.

Wij hanteren een 'bring your own'-beleid, wat inhoudt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het vinden van een stageplek. Het is essentieel dat je op tijd op zoek gaat naar een geschikte stageplaats. Let op: het behalen van het BAPD-certificaat via de innovatie-/onderzoeksstage is niet mogelijk.

Klinische stage

Tijdens de klinische stage maak je kennis met de werkzaamheden van een neuropsycholoog in de klinische praktijk. Onder deskundige begeleiding werk je in een instelling waar mensen met cognitieve stoornissen worden gediagnosticeerd, behandeld en/of verpleegd. Het betreft een externe stage die is goedgekeurd door de stagecoördinator. Voorbeelden van in aanmerking komende stageorganisaties zijn universitaire klinieken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen en particuliere praktijken. Tijdens je stage word je ongeveer één uur per week begeleid door een externe begeleider (gezondheidszorgpsycholoog en/of klinisch (neuro)psycholoog) binnen de organisatie.

Innovatie/onderzoeksstage

Een innovatie-/onderzoeksstage is gericht op hoe de nieuwste wetenschappelijke onderzoeksresultaten met betrekking tot cognitief functioneren kunnen worden uitgebreid en/of vertaald naar innovatieve diagnostische of behandelinstrumenten in de gezondheidszorg. Voorbeelden zijn het gebruik van eye-tracking of virtual reality bij neuropsychologisch onderzoek. Deze stages worden aangeboden door de universiteit, academische ziekenhuizen of particuliere bedrijven. Je past je kennis toe en ontwikkelt vaardigheden in wetenschapscommunicatie (voor wetenschappelijk en/of klinisch publiek), het gebruik en het op waarde schatten van wetenschappelijke literatuur en het rapporteren van bevindingen.

Meer informatie en solliciteren

Het is van groot belang dat je je tijdig gaat oriënteren op een (klinische) stage. Zie de de students website van de Universiteit Utrecht voor meer informatie en contactgegevens.