Thesis

Algemeen

De thesis is een belangrijk onderdeel van de masteropleiding, waarin je de vaardigheden die je hebt geleerd tijdens het bacheloronderzoek verder uitbreidt en verdiept. In je thesisproject draag je bij aan het uitvoeren van een neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zet je cruciale individuele stappen die je helpen om je verder te ontwikkelen als wetenschappelijk onderzoeker. Je ontwikkelt jezelf hierbij zowel inhoudelijk als op het gebied van academische vaardigheden, terwijl je empirische cyclus doorloopt.  

Tijdens je thesis verdiep je jezelf inhoudelijk in een neuropsychologisch onderwerp. Vanuit die inhoudelijke kennis formuleer je een relevante onderzoeksvraag en hypotheses. Vervolgens zet je een een wetenschappelijk experiment op en draag je zorg voor de ethische goedkeuring van dit experiment. Daarna verzamel je data waarmee je je onderzoeksvraag kunt beantwoorden. Het antwoord op je onderzoeksvraag rapporteer je in je thesis, die de vorm heeft van een wetenschappelijk artikel. Belangrijke academische vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn onder andere het plannen van een project, het interpreteren en helder rapporteren van je bevindingen en het kritisch evalueren, analyseren en structureren van informatie. Er zijn twee soorten thesisprojecten binnen de masteropleiding Neuropsychology: een interne thesis en een externe thesis. Zowel interne als externe thesisprojecten worden aan het begin van de opleiding geadverteerd op Blackboard. Je hoeft dus niet vóór de start van de masteropleiding al te beginnen met zoeken naar een thesisplek.

Interne thesis

Een interne thesis vindt plaats onder begeleiding van een medewerker van de Universiteit Utrecht die ervaring heeft met het doen van neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen voor een intern thesisproject zijn zeer divers en reflecteren de gehele breedte van het neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek waarop onze afdeling actief is. Je kunt hierbij denken aan een project over cognitie en kwaliteit van leven bij mensen met hersenmetastasen, of een project over visuospatieel neglect en motorische beperkingen, maar ook aan een project dat zich richt op mobiliteit in het donker voor mensen met een visuele beperking, of een project over lichaamsbeeldverstoringen bij mensen die hersteld zijn van een eetstoornis.

Externe thesis

Een externe thesis vindt plaats buiten de Universiteit Utrecht bij een instelling (bijv. UMC Utrecht, Erasmus MC) waar je begeleid wordt door een onderzoeker die ervaring heeft met het doen van neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek. Ook voor een externe thesis lopen de onderwerpen erg uiteen, van sociale cognitie bij dementie tot het gebruik van antipsychotica bij mensen die een eerste psychotische episode doormaken.