Onderwijs

Een neuropsycholoog is een universitair geschoolde psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in het vakgebied van de neuropsychologie. Er bestaat (nog) geen wettelijk beschermde titel neuropsycholoog. Er zijn verschillende mogelijkheden om als neuropsycholoog aan het werk te gaan na je afstuderen. In het menu zie je stappen die je kan zetten om je te specialiseren in het gebied van de neuropsychologie.