Tijdlijn cognitief functioneren rondom wakkere hersenoperaties

Het bewaken van cognitieve functies is een van de kernaspecten van een wakkere hersenoperatie. Verschillende eerdere studies hebben gekeken naar het preoperatief en postoperatief cognitief functioneren van pati├źnten die een dergelijke operatie ondergingen. Meestal zat er enkele maanden tussen deze twee metingen. In onze studie is de tijdlijn verder uitgebreid, door niet alleen te kijken naar een late postoperatieve fase, maar ook naar het vroege postoperatieve cognitieve functioneren (enkele dagen na de operatie). Wanneer de verschillende metingen met elkaar werden vergeleken, viel op dat de prestaties op verschillende cognitieve testen in het algemeen stabiel bleven, behoudens een vertraging op een inhibitie taak in de vroege postoperatieve fase. In de maanden daarna herstelde deze functie zich tot het preoperatieve niveau.

Meer informatie
Springer link