Schrijfwijzer

Eenvormigheid in schrijfwijze, een correcte spelling en de juiste weergave van namen en afkortingen dragen bij aan de professionaliteit en kwaliteit van de Universiteit Utrecht.

Op het intranet van de UU staan schrijf- en redactiewijzers (NL en EN), de vertaling van functienamen, universitaire termenwijzers en de IT-schrijfwijzer.
Bij eventuele vragen mailt u naar: schrijfwijzer@uu.nl.