Contact

Het brandteam houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de huisstijl en de zichtbaarheid van de Universiteit Utrecht in en rondom de gebouwen. Het team adviseert de communicatieafdelingen van de faculteiten en diensten. Voor medewerkers is het eerste aanspreekpunt op het gebied van huisstijl de eigen communicatieafdeling.

Contact

Bestuursgebouw, kamer 1.27
Heidelberglaan 8, Utrecht (de Uithof)
huisstijl@uu.nl
infobeeldbank@uu.nl (uitsluitend vragen over de beeldbank)

Postadres

Universiteit Utrecht
Directie Communicatie & Marketing, Brandteam
Postbus 80125, 3508 TC  Utrecht

Corporate webteam

Vragen en contact over het maken van websites: corporatesite@uu.nl.

Communicatieafdelingen faculteiten

Faculteit Bètawetenschappen
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Geesteswetenschappen
Faculteit Geowetenschappen
Faculteit Sociale wetenschappen
Faculteit Recht, Bestuur- en Organisatiewetenschap
Faculteit Geneeskunde
University College Utrecht
University College Roosevelt

Diensten en overig

Botanische Tuinen
Centrum voor Wetenschap en Cultuur (Universiteitsmuseum, Parnassos en Studium Generale)
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Facultaire vormgevers

Lisanne van der Voort (Diergeneeskunde)
Harold van de Kamp (Bètawetenschappen)
Monique Janssen-van Rooijen (Sociale wetenschappen)
Catholijn Luteijn (Bètawetenschappen)
Margot Stoete (Geowetenschappen)
Helga Wellink (DUB)
Didi van Zoeren (Geesteswetenschappen)