Contact

Het Brandteam valt onder het team Content & Digital van de Directie Communicatie. Het team adviseert de communicatieafdelingen van de faculteiten en diensten. Voor medewerkers van faculteiten is het eerste aanspreekpunt op het gebied van huisstijl en merkbeleid de eigen communicatieafdeling.

Brandteam