Merkbeleid Universiteit Utrecht

Beeld, tekst, podcast en grafisch ontwerp worden gemaakt binnen het kader van het merkbeleid van de Universiteit Utrecht. Dat betekent dat de voorgeschreven lettertypen, kleuren, beeldstijl en het universiteitslogo altijd worden verwerkt in producties en middelen. De huisstijlrichtlijnen hieronder geven uitleg over de manier waarop dat gedaan kan worden.

Inhoudelijk sluiten visuele communicatieboodschappen en verhalen aan op de merkidentiteit van de Universiteit Utrecht.