Een nieuwe pay-off

De titel van ons Strategisch Plan 2021-2025 is 'Open blik, open houding, open wetenschap'. Openheid zit in het DNA van onze instelling. De pay-off Bright minds, better future sluit hier niet meer op aan.

De nieuwe pay-off is gebaseerd op onze missie en de uitgangspunten van het Strategische Plan. Voor dit plan is uitgebreid input opgehaald binnen de organisatie. De pay-off is een communicatieve uitwerking van dit plan. Naast een nieuwe pay-off hebben we ook onze positionering en merkverhaal herzien.

Wat is een pay-off?

Een pay-off is een benaming die gehanteerd wordt voor de zin die achter of bij een naam van een merk of een organisatie geplaatst wordt om kort en bondig te communiceren waar het merk of de organisatie voor staat. Het wordt gebruikt om gevoel of associaties aan een merknaam of organisatie toe te voegen.

De nieuwe pay-off is Sharing science, shaping tomorrow.

De nieuwe pay-off van Universiteit Utrecht: Sharing Science, shaping tomorrow
Onze nieuwe pay-off

Sharing science, shaping tomorrow doen we niet alleen. Samen met studenten, docenten, medewerkers en partners uit binnen- en buitenland werken wij aan een betere toekomst.

Het verhaal achter onze pay-off


Richtlijnen voor het gebruik van de pay-off

Deze richtlijnen kunnen de komende maanden nog worden aangepast.

Pay-off richtlijnen
pay-off richtlijnen
pay-off richtlijnen
pay-off richtlijnen
pay-off richtlijnen

Een aangepast logo

Naast de nieuwe pay-off introduceren we ook een aangepast logo. We hebben de leesbaarheid van het logo verbeterd door de woorden 'Universiteit' en 'Utrecht' groter te maken en onder elkaar te plaatsen. Meer informatie over het logo vind je hier.


Met de introductie van de nieuwe pay-off vervalt de communicatie met 'Bright minds, better future'. Verzocht wordt om de oude pay-off te verwijderen waar dat mogelijk is en hier niet meer mee te communiceren. We zijn ervan bewust dat er op meerdere plekken uitingen te vinden zijn die niet zomaar weg te halen zijn. Er is op dit moment geen harde deadline voor verwijdering. Gebruik bij nieuwe communicatiemiddelen wel 'Sharing science, shaping tomorrow'. Heb je vragen neem contact op met het Brandteam.