Lettertypen

Drie basislettertypen

De Merriweather en Open Sans zijn de twee standaard lettertypen voor alle communicatiemiddelen. Centres en instituten van de UU kunnen de Zilla Slab gebruiken als alternatief voor de Merriweather. De Merriweather is een schreefletter, met een grote x-hoogte, enigszins versmalde lettervormen, stevige schreven en een open karakter.

Overzicht font Merriweather

De Open Sans is schreefloos, heeft open vormen en een neutrale, maar vriendelijke uitstraling. Het is geoptimaliseerd voor druk-, web- en mobiele interfaces en is goed leesbaar. Van de Open Sans is er ook een condensed versie beschikbaar. Dit lettertype werkt het sterkst als heading, quote of subkop, voor platte tekst is deze niet geschikt.

Overzicht font Open Sans

De Merriweather en Open Sans complementeren elkaar en bieden variatiemogelijkheden in klassieke en moderne uitstraling van tekst.

Zilla Slab

De Zilla Slab is een eigentijdse slab serif, gemaakt met vloeiende lijnen en subtiele dikteverschillen, waardoor tekst een verrassende industriële uitstraling krijgt die toch toegankelijk blijft. Centres en instituten kunnen de Zilla Slab gebruiken als alternatief voor de Merriweather.

Overzicht font Zilla Slab

Beschikbaarheid
Merriweather, Open Sans en Zilla Slab zijn open licentie fonts en standaard beschikbaar op elke Solis-werkplek. Op andere werkplekken kun je de lettertypen gratis downloaden via Google Fonts (Merriweather, Open Sans, Open Sans Condensed, Zilla Slab). Voor ontwerpers die werken met Adobe Creative Cloud zijn ze gratis beschikbaar via Adobe Typekit.

Lettertype in het Officepakket
Als de Merriweather of Open Sans niet beschikbaar zijn in het Officepakket dan is lettertype Verdana het alternatief. Verdana is beschikbaar in alle gangbare computersoftware en -besturingssystemen.

Belangrijk om te weten
Voorheen waren de lettertypen Bembo en Frutiger de standaard. Doordat deze lettertypen ontworpen zijn voor drukwerk zijn ze minder goed voor digitaal gebruik. Daarnaast gelden voor de Bembo en de Frutiger ook licentievoorwaarden en -kosten. Vandaar dat de standaard voor communicatiemiddelen de Merriweather en Open Sans is.

Er is een uitzondering
Voor bewegwijzering en belettering van en in gebouwen verandert er niets en blijven Bembo en Frutiger onderdeel van de standaard lettertypen.