Logo

Ons huidige logo bestaat al sinds de 17e eeuw. De gele zon maakt ons logo zeer uniek en herkenbaar. Door de eeuwen heen is ons logo aangepast aan de tijdgeest.

Betere leesbaarheid

We hebben de leesbaarheid van het logo verbeterd door de woorden 'Universiteit' en 'Utrecht' groter te maken en onder elkaar te plaatsen.

Voorbeeld van het aangepaste UU-logo
Het aangepaste logo

Om de kosten van invoering en gebruik van deze nieuwe versie van ons logo zo laag mogelijk te houden, vervangen we de huidige versie van het logo in offline communicatie-uitingen en gebouwen wanneer deze aan vervanging toe zijn.

De grootte van de Sol en de witruimte rondom het logo zijn hetzelfde gebleven.


Logogebruik door externe partijen

Bent u een externe partij zoals een leverancier, werkt u samen met de universiteit en wilt u het logo op bijvoorbeeld uw website plaatsten? Dan heeft u hier toestemming voor nodig. De universiteit heeft auteurs- en merkrechten op het logo en gebruik ervan zonder toestemming kan leiden tot juridische stappen. De opdrachtgever / organisatieonderdeel van de universiteit en het Brandteam moeten goedkeuring geven voor gebruik. Aanpassing van het logo (vorm, kleur, tekst) is niet toegestaan.

Het logo wordt uitsluitend voor de betreffende aanvraag en periode afgegeven. Gebruik voor andere producties is niet toegestaan. Hiervoor zult u opnieuw een aanvraag moeten doen.

De UU als sponsor

Als de Universiteit Utrecht sponsor is, bijvoorbeeld van een evenement georganiseerd door een externe organisatie, is er op diverse uitingen ruimte voor een sponsorlogo. In de meeste gevallen zal het plaatsen van het universitaire logo volstaan. Het kan van belang zijn om naast de naam Universiteit Utrecht de naam van een onderdeel toe te voegen. Dit kan via het afzenderblok zoals hier beschreven.

Voor samenwerkingen gelden andere richtlijnen, die vindt u hier.


Er is één logo van de Universiteit Utrecht, in diverse kleurvarianten. Aan het gebruik van het logo zijn regels verbonden.

Een merk wint aan kracht door het helder en consistent onder de aandacht te brengen. Dat kan in de eerste plaats door op alle uitingen van de Universiteit Utrecht gebruik te maken van het logo. Er is een Nederlands- en een Engelstalig logo beschikbaar. Het Engelstalige logo wordt gebruikt voor communicatiemiddelen die niet-Nederlandstalig, of tweetalig zijn.

Belangrijk om te weten

Het UU-logo heeft rondom een witruimte, hieronder aangegeven met een grijze stippellijn. Het is niet toegestaan om hierin tekst of andere grafische elementen te plaatsen, zodat het logo altijd krachtig en eenduidig wordt getoond. Deze witruimte is al opgenomen in de logobestanden.

Het logo mag op geen enkele wijze worden aangepast qua vorm, kleur en tekst. Ook mag de Sol niet losgekoppeld worden van de tekst. De enige uitzondering vormt de avatar. Het logo wordt gebruikt zoals het hier te downloaden is. In overleg met het brandteam kan worden besloten hiervan af te wijken.

Vereiste witruimte rondom het logo

Logo's voor digitale toepassingen

Voor digitaal gebruik is er een full colour, witte en zwarte variant beschikbaar in Nederlands en Engels. (.jpg/.png versie)

Download het logo met witte achtergrond
Download het logo met transparante achtergrond

Voor digitaal gebruik is ook een versie van het logo voorhanden waar de witruimte niet opgenomen is in het bestand. Deze versie (in Nederlands en Engels) raden we aan te gebruiken in gevallen dat het logo in bestaande (online) sjablonen of platformen ingevoegd kan worden.

Logo's voor drukwerk

Voor drukwerk is er een full colour, pantone-steunkleur, witte en zwarte variant beschikbaar in Nederlands en Engels. (illustrator-versie)

Download het Nederlandstalig logo
Download het Engelstalig logo

Een nieuwe pay-off

Naast een aangepast logo introduceren we ook een nieuwe pay-off. De nieuwe pay-off is gebaseerd op onze missie en de uitgangspunten van het Strategische Plan. Meer informatie over de pay-off vind je hier.

Het aangepaste logo met de nieuwe pay-off

Logo met sub-afzender

Voor communicatie vanuit sub-afzenders hebben we een blokkensysteem. Uitleg hierover vind je op de merkarchitectuur-pagina. Hieronder vind je Illustrator-bestanden die als templates voor het blokkensysteem dienen. Er is een variant specifiek voor centres en instituten en een algemene UU-variant. Het verschil in die twee zit in de lettertypes die je kunt gebruiken. Een korte uitleg daarvan vind je hier.

Blokkensysteem-template
Blokkensysteem-template voor centres en instituten
Algemene sub-afzenderblok