Logo

Er is één logo van de Universiteit Utrecht, in diverse kleurvarianten. Aan het gebruik van het logo zijn regels verbonden.

Een merk wint aan kracht door het helder en consistent onder de aandacht te brengen. Dat kan in de eerste plaats door op alle uitingen van de Universiteit Utrecht gebruik te maken van het logo. Er is een Nederlands- en een Engelstalig logo beschikbaar. Het Engelstalige logo wordt gebruikt voor communicatiemiddelen die niet-Nederlandstalig, of tweetalig zijn.

Belangrijk om te weten

Het UU-logo heeft rondom een witruimte, hieronder aangegeven met een grijze stippellijn. Het is niet toegestaan om hierin tekst of andere grafische elementen te plaatsen, zodat het logo altijd krachtig en eenduidig wordt getoond. Deze witruimte is al opgenomen in de logobestanden.

Vereiste witruimte rondom het logo

Logo's voor digitale toepassingen

Voor digitaal gebruik is er een full colour, witte en zwarte variant beschikbaar in Nederlands en Engels. (.jpg/.png versie)

Logo's voor drukwerk

Voor drukwerk is er een full colour, pantone-steunkleur, witte en zwarte variant beschikbaar in Nederlands en Engels. (illustrator-versie)

Logo met sub-afzender

Voor communicatie vanuit sub-afzenders hebben we een blokkensysteem. Uitleg hierover vind je op de merkarchitectuur-pagina. Hieronder vind je Illustrator-bestanden die als templates voor het blokkensysteem dienen. Er is een variant specifiek voor centers en instituten, en een algemene UU-variant. Het verschil in die twee zit in de lettertypes die je kunt gebruiken. Een korte uitleg daarvan vind je hier.