Merkidentiteit

Onze merkidentiteit is de basis van waaruit wij communiceren. Het beschrijft wat voor soort organisatie we zijn, hoe we ons voelen en hoe we denken en doen (onze persoonlijkheid). Het laat zien waar we de komende jaren onze focus op leggen (onze positionering). Maar het schetst ook wat we als universiteit zien gebeuren in de wereld (onze visie), wat we willen betekenen (onze missie) en hoe we onze missie willen volbrengen (onze ambitie). Onze merkidentiteit helpt ons bij het maken van beslissingen, en helpt ons deze uit te leggen aan de wereld.

Positionering

Onze persoonlijkheid: hoe we ons voelen, hoe we denken en doen

Deze vier fundamentele merkwaarden vormen de basis van onze persoonlijkheid: ambitieus, betrokken, onafhankelijk en inspirerend. 

Op basis van de koers die beschreven staat in het Strategisch Plan hebben we daar twee kleurende merkwaarden en één sturende merkwaarde aan toegevoegd. De kleurende merkwaarden zijn verbindend en oplossingsgericht.

De rode draad in wie we zijn en willen zijn is openheid: dat zit in het DNA van onze instelling. Openheid brengen we tot wasdom met Open Science. De sturende merkwaarde is dan ook: open

We vinden het belangrijk om open te zijn maar zijn het nog niet altijd en overal. Daarom is het belangrijk dat we samen in gesprek blijven over wie we zijn, wie we willen zijn, wat we willen bereiken en op welke manier we dat willen doen. Communicatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit proces. Bijvoorbeeld met een krachtige en heldere positionering, een merkverhaal en een pay-off.

De pay-off: onze belofte aan de wereld

De pay-off Sharing science, shaping tomorrow is de samenvatting van onze positionering. Het vertelt waarvoor we staan en gaan. We gebruiken de pay-off als afsluiter van een uiting, een achtergrondverhaal of een informatieve tekst.

Meer informatie over onze pay-off en downloads

Ons merkverhaal

Een merkverhaal, ook wel brand story of corporate story genoemd, is het verhaal van een merk of organisatie. Het beschrijft de kern van waarom wij doen wat wij doen. Op zo’n manier in woorden gevat dat het binnenkomt bij mensen. Het is de reden waarom het merk of de organisatie bestaat en wat die wil bijdragen aan de wereld. In het merkverhaal komt onze positionering tot leven.

Voorbeeld van ons merkverhaal

Een corporate story geeft niet alleen de juiste boodschap maar ook energie en een eigen tone of voice mee. Onze corporate story vormt de bron voor alle verhalen die we gaan creëren en vertellen en is onze houvast voor alles wat we doen.

Download ons merkverhaal

Visie, missie en ambitie

Onze visie: wat we zien gebeuren in de wereld 

We leven in een snel veranderende wereld. Mondiale vraagstukken zijn complex: ze beperken zich niet tot generaties of werelddelen en kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief.

Thema’s als klimaatverandering, welvaartsverdeling en gezond leven vereisen een multidisciplinaire aanpak. Wetenschappelijke inzichten zijn nodig voor het oplossen van deze vraagstukken.

Onze missie: wat we willen betekenen in de wereld

We werken aan een betere wereld. Dat doen we door complexe vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van disciplines heen. We verbinden denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten toegepast worden. We geven studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. Zo leveren we substantiële bijdragen aan de samenleving, nu en in de toekomst.

Onze ambitie: hoe we onze missie volbrengen

Bij het oplossen van de problemen in de wereld zetten we hoog in. We willen noodzakelijke transformaties richting geven. De universiteit als katalysator voor verandering: dat is de bijdrage die we willen leveren aan de samenleving.

Bekijk voorbeelden van hoe wij een bijdrage leveren

Onze boilerplate tekst

Een boilerplate is een korte tekst die zonder aanpassingen kan worden hergebruikt bij bijvoorbeeld een persbericht, presentatie, website of personeelsadvertentie. Het vertelt in een paar regels waar de Universiteit Utrecht voor staat.

Nederlandse boilerplate

Wij zijn de Universiteit Utrecht. De plek waar sinds 1636 nieuwe samenwerkingen beginnen en kruisbestuivingen ontstaan. Diep geworteld in de stad Utrecht, internationaal opererend. Over de grenzen van disciplines onderzoeken we, onderwijzen we en delen we kennis en inzichten die de bouwstenen leveren voor morgen. 

Sharing science, shaping tomorrow. 

www.uu.nl

Engelse boilerplate

We are Utrecht University. The place where new partnerships and cross-pollinations have been taking place since 1636. Deeply rooted in the city of Utrecht, we operate internationally. Beyond the boundaries of disciplines we research, teach and share knowledge and insights that provide the building blocks for tomorrow.

Sharing Science, shaping tomorrow. 

www.uu.nl/en