Samenwerkingsverbanden

De Universiteit Utrecht werkt op gebied van onderwijs en onderzoek intensief samen met externe partners, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Communicatie óver de samenwerking vanuit de UU: Gebruik UU huisstijl.
Voor de communicatie over deze samenwerking in de media van de Universiteit Utrecht kan de huisstijl van de UU gebruikt worden. Samenwerken is belangrijk voor de universiteit, dus vermeld de namen en de aard van de samenwerking. Soms worden er onderaan een website of achterop een brochure de logo’s van de samenwerkingspartners vermeld. Als de universiteit penvoerder van een project is kan met de partners ook worden afgesproken dat de huisstijl van de universiteit wordt gebruikt.

Richtlijnen:

 • Omschrijf de aard van de samenwerking. Bijvoorbeeld: “Dit project is geïnitieerd door…/gefinancierd door…/mogelijk gemaakt door een bijdrage van…”.
 • Als de huisstijl van de UU gebruikt wordt, is er op ieder middel plek voor de naam en/of het logo van de externe partner(s). Plaatsing logo’s en/of namen van de partners per medium:
  • Website: Onderaan de tekst op de welkomstpagina.
  • Brochure/Drukwerk/Rapport: Op titelpagina/achterpagina/binnenwerk afzenders. Eventueel in de ondertitel op cover in tekst. In ieder geval geen vermelding logo’s externe steun op de cover.
  • PowerPoint presentatie: In de ondertitel op de titel-dia in tekst (geen logo’s). Logo’s in de titelslide onderaan (dus niet bovenaan in dezelfde balk als UU logo).
  • Persbericht: Geen vermelding logo’s partners bovenaan naast het logo UU maar onderaan het persbericht in tekst of met logo’s.
 • Vermelding partners op alfabetische volgorde.

Communicatie vanuit de samenwerking: gebruik een neutrale of eigen samenwerkingsstijl.
Als er wordt gecommuniceerd vanuit de samenwerking is het niet altijd logisch om de huisstijl van de UU te gebruiken. Voor die gevallen waarin de samenwerkende organisaties gelijkwaardig eindverantwoordelijk zijn kan een neutrale stijl worden ontworpen. De logo’s of alleen de namen van de partners worden onderaan de website of achterop de brochure vermeld.

Richtlijnen

 • Zorg dat het UU logo beschikbaar is voor de neutrale huisstijl en dat de juiste versie, de minimale grootte en witruimte om het logo gehanteerd worden.
 • Vermeld in tekst om wat voor soort samenwerking het gaat en welke rol de UU of een afdeling/onderdeel van de UU speelt binnen de samenwerking. Bijvoorbeeld: gefinancierd door, medebestuurder, penvoerder, geïnitieerd door…etc.
 • Zorg er voor dat de neutrale huisstijl niet lijkt op de UU huisstijl. Hierdoor kan verwarring ontstaan over de afzender en dat is niet de bedoeling.