Merkarchitectuur

Onze merkarchitectuur schrijft voor hoe verschillende onderdelen binnen de Universiteit Utrecht zich tot het hoofdmerk en elkaar verhouden. De architectuur is opgehangen aan een aantal simpel te volgen regels. Dit beleid is geldig en bindend vanaf mei 2019. Voor onderdelen die vóór mei 2019 een eigen visuele profilering hebben die niet aansluit bij deze merkarchitectuur is er een overgangsperiode van vier jaar. Vanaf mei 2023 communiceren alle onderdelen binnen de richtlijnen van deze universitaire merkarchitectuur.

De vier regels:

 1. Eén logo voor een sterk merk
 2. Profileren door goede inhoud
 3. Naamgeving: logica dicteert
 4. Zichtbaar samenwerken

1. Eén logo voor een sterk merk

 • De Universiteit Utrecht gebruikt één logo; dat van de Universiteit Utrecht. Van dit logo bestaat een Nederlandse en een Engelse variant.
 • Eigen logo’s voor onderdelen binnen de universiteit zijn niet toegestaan.
 • Op alle uitingen van de Universiteit Utrecht staat het logo van de Universiteit Utrecht. De Nederlandse variant bij Nederlandse tekst, de Engelse variant bij Engelse tekst.
 • Standaard gebruiken we in onze opmaak het UU-kleurenpalet en de UU-typografie

Hoe laat je jouw organisatieonderdeel dan zien? Niet met een logo, maar wel met een blokkensysteem

 

Bij de vormgeving van het blok van het onderdeel gebruik je het primaire kleurenpalet en de lettertypes van de Universiteit Utrecht. Afhankelijk van je layout kun je gebruik maken van een horizontale of verticale versie.

Een afzender gebruikt nooit meer dan twee blokken: de Universiteit Utrecht en de naam van het onderdeel. Als er sprake is van twee afzenders, dan wordt dit op een andere manier gecommuniceerd. Dus niet met drie blokken, maar bijvoorbeeld wel in de tekst van de communicatiedrager zelf. Het blokkensysteem gebruik je bij drukwerk, offline en online campagnes, PowerPointpresentaties, video’s, social media avatars, etc. Je gebruikt dit systeem niet op: de buitenkant van een gebouw of de bewegwijzering, de correspondentieset (briefpapier, envelop, visitekaartje), uu.nl/afzender. Hier komt alleen het logo van de Universiteit Utrecht op te staan.

Er zijn templates voorhanden voor het blokkensysteem (als Illustrator-documenten). Deze zijn te downloaden op de logo-pagina.

Wanneer heb je het blokkensysteem nodig?

In veel gevallen is het logisch als je communiceert vanuit de Universiteit Utrecht, en kun je de sub-afzender achterwege laten. Bijvoorbeeld: als wij als Brandteam een poster ontwerpen om de merkarchitectuur uit te leggen, dan heeft het geen toegevoegde waarde als wij onze naam daar aan toe voegen. Het gaat tenslotte om de universiteit en niet om ons team.

Gebruik het blokkensysteem dus alleen als je communiceert vanuit een organisatie-onderdeel van de UU én de communicatie specifiek te maken heeft met het organisatie-onderdeel.

Gebruik het blokkensysteem niet om een opleiding, evenement, datum, onderwerp of andere mededelingen te communiceren.

2. Profileren door goede inhoud

Universitaire onderdelen hebben de vrijheid om binnen de bestaande huisstijlrichtlijnen een eigen herkenbare stijl te creëren. Met kwalitatief goede inhoud, een heldere boodschap, de keuze van de media en de tone of voice die je daarin hanteert profileer je je als afzender. De stijl van fotografie en het gebruik van kleur en lettertypen (de huisstijlrichtlijnen) dragen nog verder bij aan een herkenbare stijl. Hou bij het formuleren van je boodschap rekening met de merkidentiteit van de universiteit.

Richt je op jouw boodschap

3. Naamgeving: logica dicteert

 • De naam van een onderdeel bevat nooit het woord Utrecht. De naam van een onderdeel wordt immers altijd gecommuniceerd met het logo van de Universiteit Utrecht. Daarom wordt het woord ‘Utrecht’ in de naam van een onderdeel vanaf nu niet meer gebruikt. 
 • De naam van een onderdeel in het Engels wordt op de Britse schrijfstijl geschreven.
 • De naam van een onderdeel wordt voluit geschreven en niet mogelijk afgekort. De volledige naam is informatiever dan een afkorting.

4. Zichtbaar samenwerken

Onderdelen van de Universiteit Utrecht die samenwerken met externe partijen vormen een uitzondering op de merkarchitectuur. In alle gevallen vermeld je om wat voor samenwerking het gaat.

Communicatie over de samenwerking vanuit de UU: gebruik UU-huisstijl.

Samenwerken is belangrijk voor de universiteit. Vermeld daarom altijd de namen van de instanties, de aard van de samenwerking en eventueel het logo. Omschrijf de aard van de samenwerking, bijvoorbeeld: “Dit project is gefinancierd door…/mogelijk gemaakt door…”. Vermeld partners op alfabetische volgorde.

Communicatie vanuit de samenwerking: gebruik een neutrale of eigen samenwerkingsstijl.

Wanneer de samenwerkende organisaties gelijkwaardig eindverantwoordelijk zijn, is een neutrale stijl mogelijk. Los van de neutrale stijl staan de logo’s of namen van de partners op alle uitingen. Zorg er voor dat de neutrale huisstijl niet lijkt op de universitaire huisstijl. Zo kan er geen verwarring ontstaan over de afzender.

De UU als sponsor

Als de Universiteit Utrecht sponsor is, bijvoorbeeld van een evenement georganiseerd door een externe organisatie, is er op diverse uitingen ruimte voor een sponsorlogo. In de meeste gevallen zal het plaatsen van het universitaire logo volstaan. Het kan van belang zijn om naast de naam Universiteit Utrecht de naam van een onderdeel toe te voegen. Dit kan via het blokkensysteem zoals hierboven beschreven.

Voorbeelden

Hieronder enkele voorbeelden van communicatiemiddelen die gebruik maken van het blokkensysteem en conform huisstijl zijn ontworpen.

Centre for Global Challenges flyers
Centre for Academic Teaching, Leaflet
Universiteit Utrecht | Diergeneeskunde
Diergeneeskunde infographic ontworpen door Steffie Padmos.

Tools

Zelf direct aan de slag gaan? Daar hebben we onder andere de volgende tools voor: