Anders reizen

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld en dus ook aan een duurzame universiteit. De universiteit wil in 2030 klimaatneutraal zijn en daarvoor moet de CO2-uitstoot van de universiteit omlaag. Aan deze doelstelling dragen we bij door minder en duurzamer te reizen onder medewerkers en studenten te stimuleren, bewust na te denken of een reis wel echt noodzakelijk is en door veilig en kwalitatief digitaal onderwijs en de mogelijkheid tot samenwerken op afstand te faciliteren.

De coronapandemie heeft het reisgedrag van universiteitsmedewerkers en studenten scherp beïnvloed. In 2020 nam het aantal vliegreizen onder medewerkers met 72% af ten opzichte van meetjaar 2019. De universiteit streeft ernaar in 2030 in ieder geval 50% minder te vliegen dan in meetjaar 2019.

UU-Treinzone

Met de treinzone stimuleert de Universiteit Utrecht medewerkers om binnen Europa met de trein te reizen. Hierdoor kan het vliegtuig blijven staan en wordt er CO2-uitstoot bespaard. Hiervoor heeft de universiteit de treinzonekaart ontwikkeld. Deze kaart maakt inzichtelijk welke Europese bestemmingen goed te bereiken zijn per trein. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van dit reisadvies.

‘De internationale trein is rustig en comfortabel waardoor ik er heerlijk ongestoord kan werken.’

Samenwerken op afstand

Duurzaam reisgedrag betekent ook bewust nadenken over of een reis wel nodig is. Wellicht is er een passend digitaal alternatief mogelijk. De reischeck helpt bij het maken van deze beslissing. 

Elektrische auto's

In 2018 reed de eerste elektrische auto in UU-kleuren over de campus. Inmiddels is het hele wagenpark van het Facilitair Service Centrum elektrisch. In totaal heeft de universiteit zo’n veertig auto’s rondrijden voor onderzoek, beveiliging, eerste hulp en transport. De universiteit streeft ernaar het hele wagenpark elektrisch te maken. Gelegenheid om met de elektrische auto te komen is er ook. De universiteit heeft speciale parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, en staan er verspreid over de campus laadpalen. Verder kunnen medewerkers een elektrische auto lenen voor lastig te bereiken afspraken buiten de deur.

Smart Solar Charging
Met de living lab Smart Solar Charging wordt bij de universiteit lokaal opgewekte zonne-energie in elektrische auto’s opgeslagen via slimme laadpalen. Zowel de laadpaal als de batterij van de auto zijn ‘slim’, wat betekent dat ze kunnen opladen en ontladen. Als de zon een keertje niet schijnt, kan de volgeladen autobatterij zonne-energie terug leveren aan het elektriciteitsnet (en daarmee dus een woning voorzien van stroom). Deze manier van energie opwekken, opslaan en terug leveren creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. Lees hier meer over het project.

In deze podcast hoor je meer over elektrische auto's op de universiteit en UU-onderzoek naar duurzaam forenzen.

Op de fiets

Het parkeerbeleid van de universiteit is er specifiek op gericht om het Utrecht Science Park autoluw te maken. Meer dan de helft van de studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht komt al op de fiets. Dat zijn ongeveer 20.000 fietsers. Door een eigen parkeerbijdrage worden medewerkers gestimuleerd om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. 

Om het reizen met de fiets te stimuleren, heeft de universiteit voor alle medewerkers een onkostenvergoedingsregeling bij aanschaf en gebruik van een (elektrische) fiets voor het woon-werkverkeer.

Compensatie duurzamer reizen

UU-studenten die geselecteerd zijn voor een uitwisselingsprogramma aan een Europese (partner-)universiteit, kunnen zich aanmelden voor de Travel Green Grant en reiskosten hiermee (deels) vergoed krijgen. Het aantal deelnemers is beperkt. Lees hier meer over de voorwaarden en aanmeldingsprocedure. Voor UU-medewerkers is er het treinfonds. Meer informatie hierover staat op het intranet.

CO2 -compensatie

De Universiteit Utrecht compenseert alle vliegreis-gerelateerde CO2 -impact door bij te dragen aan projecten die voldoen aan de strengste standaard voor CO2 -reductie (Gold Standard).

Onderwijs en samenwerken op afstand

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op onze manier van werken en heeft de ontwikkeling van digitale middelen die digitaal kwalitatief en veilig onderwijs en samenwerken op afstand ondersteunen versneld. Deze verschuiving biedt nieuwe inzichten en kansen voor onze samenwerking over de grenzen van campussen, gebouwen, of landen heen, met onze interne en externe doelgroepen. Ook na de coronapandemie blijft hybride werken de norm. Daarom heeft de universiteit flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van digitale middelen die onderwijs en samenwerken op afstand mogelijk maken.