CO2-footprint

De Universiteit Utrecht heeft zich ten doel gesteld in 2030 CO2 neutraal te zijn, en om in 2020 33% reductie te realiseren ten opzichte van basisjaar 2014.

De Universiteit Utrecht wil in 2030 COneutraal zijn en in 2020 33% reductie realiseren ten opzichte van basisjaar 2014. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2019 bedroeg 62.780 ton. Dat is 1% meer dan in 2018. In 2019 was de footprint 17.311 ton (22%) minder dan in 2014.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2019 zijn ingrepen en besluiten die de komende jaren effect gaan hebben op de footprint: vastgoedvernieuwing, duurzaam reizen en een andere organisatie van de landbouw. Tezamen, zo blijkt uit voorlopige berekeningen, leiden deze maatregelen ertoe dat de UU in het komende decennium in totaal minder CO2 zal uitstoten dan in de afgelopen zes jaar.

Lees meer over de CO2-reductie van de Universiteit Utrecht in de duurzaamheidsmonitor 2019.  

Opbouw CO2-uitstoot Universiteit Utrecht: 2014-2019

Onderstaande figuur toont de belangrijkste veroorzakers van de universitaire CO2 uitstoot.

Waar staan we nu?

Op het moment hebben energie en mobiliteit nog de grootste impact op de totale CO2-uitstoot van de universiteit.

Mobiliteit

Al het vervoer is goed voor 26% van de CO2-uitstoot van de universiteit. Hieronder vallen: woon-werk verkeer van medewerkers, woon-studieverkeer van studenten, vliegreizen van wetenschappelijk personeel en dienstreizen per auto. De Universiteit Utrecht pakt dit aan door onder andere andere vormen van reizen te stimuleren.

Verdere bedrijfsvoering

Landbouw is goed voor 5% van de CO2-uitstoot van de universiteit. Dit bevat de activiteiten van Boerderij De Tolakker, onderdeel van Faculteit Diergeneeskunde.

Afvalverwerking, catering, en koelmiddelen vormen samen de resterende 2% van de CO2-footprint.

*De CO2 uitstoot betreft de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 en NF3.