CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2020 bedroeg 37.306 ton. Dat is met name vanwege de coronapandemie veel minder (-41 procent) dan in 2019. Dit meetjaar is niet representatief en er kunnen geen conclusies over het beleid aan worden verbonden. Ook in de uitstoot van het jaar 2021 zullen de gevolgen van de coronacrisis doorwerken. De lage uitstoot van Universiteit Utrecht in 2020 is op zich goed nieuws: het is bekend dat het wat betreft klimaatverandering uiteindelijk gaat om de cumulatieve hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Daarom geldt simpel gezegd: hoe minder uitstoot, hoe beter.

De belangrijkste categorieën van CO2-uitstoot zijn aardgasverbruik (45,3 procent), woon-werkverkeer (7,5 procent), landbouw (7,8 procent) en vliegverkeer (5,5 procent). Daarnaast vormen de emissies bij opwekking van brandstof (met name aardgas) 29,6% van het totaal. Uitstoot door mobiliteit daalde in 2020 ruim 70 procent ten opzichte van 2019; het aardgasverbruik daalde veel minder hard (15 procent). Gebouwen van de universiteit en campuspartners bleven grotendeels geopend - en dus ook verwarmd.

CO2-footprint (ton)

#2014201520162017201820192020
Aardgas32823356213508137000326503331016899
Landbouw1961196127402579338431672904
Warmte1415150511521062104511451104
Elektriciteit12175
Mobiliteit2084723537191831581516483170614822
Opwekking energie91254748474850167625739811040
Overig164716491957137114071073537

CO2-uitstoot per student / medewerker (ton)

#2017201820192020
Uitstoot1.71.61.60.9

In 2020 vormden eigen hernieuwbare bronnen 5 procent van de gebruikte energie. Samen met de inkoop van windenergie en groengascertificaten was het aandeel hernieuwbaar 62,3 procent van de totale energiemix. In 2021 zal de lokale duurzame opwek toenemen, doordat in 2020 1.377 zonnepanelen zijn bijgeplaatst op daken en ook het warmtekoudenet in 2020 en 2021 verder wordt uitgebreid.

Er vonden belangrijke activiteiten plaats om de uitstoot te verminderen: meer zonnepanelen op daken, een uitbreiding van het warmtekoudenet, gebouwisolatie, vier keer zoveel investeringen in groen gas en het stimuleren van online werken en duurzaam reizen. Het effect van deze ingrepen weegt echter niet op tegen de effecten van de coronapandemie. Maar op de lange termijn wordt met deze maatregelen de universitaire uitstoot wel degelijk gereduceerd.

Blijvende aandacht voor tijdige uitvoering van vastgoedvernieuwing (en dus reductie aardgasverbruik), meer duurzame opwek en andere maatregelen (met name op landbouw en vliegreizen) is cruciaal om in de komende tien jaar zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Uiteindelijk gaat het bij het tegengaan van klimaatverandering om de uitstoot die zich opstapelt in de atmosfeer. Die cumulatieve uitstoot is logischerwijs in 2030 het laagst wanneer Universiteit Utrecht grote besparingen zo snel mogelijk realiseert.

*De CO2 uitstoot betreft de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 en NF3.