CO2-footprint

In 2030 wil de UU volledig CO2-neutraal zijn. In 2020 moet de CO2-uitstoot verminderd zijn met 33% ten opzichte van 2014. Dit staat beschreven in het strategisch plan van de universiteit.

Om deze doelen te halen is inzicht in deze uitstoot noodzakelijk. In 2014 werd voor het eerst een CO2-footprint opgesteld. Uit de afdrukken van 2014 tot en met heden blijkt dat mobiliteit en energieverbruik de grootse impact hebben op de uitstoot van de universiteit. Dit is ook te lezen in de rapportage 'Carbon Footprint 2016' (pdf).

Doelen voor CO2-reductie van de Universiteit Utrecht

Opbouw CO2-uitstoot Universiteit Utrecht: 2014 vs. 2016

In 2016 stootte de universiteit 17% minder CO2 uit dan in 2014. Dat komt vooral door de inkoop van groene (in plaats van grijze) energie. De ingekochte energie wordt grotendeels gebruikt voor de panden in de binnenstad. Voor de panden op het Utrecht Science Park wekt de universiteit haar eigen energie op met behulp van aardgas. Ook huisvest de universiteit 4.600 zonnepanelen.

De CO2-uitstoot in 2015 en in 2016 ten opzichte van 2014.

Waar staan we nu?

Op het moment hebben energie en mobiliteit nog de grootste impact op de totale CO2-uitstoot van de universiteit.

Energieverbruik

Het energieverbruik is goed voor 59% van de CO2-uitstoot van de universiteit. Dit is grotendeels terug te leiden naar de energiecentrale van de universiteit, waar de universiteit energie en warmte opwerkt met behulp van aardgas. De strategie van de universiteit om dit terug te dringen bestaat uit vermindering van het verbruik, transitie naar duurzame energie en maximaal rendement uit fossiele brandstoffen.

Mobiliteit

Al het vervoer is goed voor 33% van de CO2-uitstoot van de universiteit. Hieronder vallen: woon-werk verkeer van medewerkers, woon-studieverkeer van studenten, vliegreizen van wetenschappelijk personeel en dienstreizen per auto. De Universiteit Utrecht pakt dit aan door onder andere gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren.

Verdere bedrijfsvoering

Landbouw is goed voor 4% van de CO2-uitstoot van de universiteit. Dit bevat de activiteiten van Boerderij De Tolakker, onderdeel van Faculteit Diergeneeskunde.

Afvalverwerking, catering, en koelmiddelen vormen samen de resterende 2% van de CO2-footprint.