Vertalen, Interculturele Communicatie en Educatie

Het merendeel van de wereldbevolking spreekt meer dan één taal. Migratie en mondialisering hebben ervoor gezorgd dat de multiculturele en meertalige samenleving vrijwel overal de norm is geworden. De afdeling Vertalen, Interculturele Communicatie en Educatie biedt onderdak aan docent-onderzoekers afkomstig uit diverse gebieden, maar met een gezamenlijke achtergrond in communicatiepraktijken in contexten waarin meertaligheid en multiculturalisme centraal staan, zoals tolken, vertalen en translanguaging. We richten ons ook op tweedetaalverwerving en tweetalig onderwijs.

Onderwijs

Onze collega’s verzorgen onderwijs in bachelor en masterprogramma’s binnen het departement Talen, Literatuur en Communicatie, maar in het bijzonder in de masterprogramma’s Professioneel vertalen en Literair vertalen, Interculturele communicatie, en Educatie en communicatie.

Onderzoek

Meer over ons onderzoek vind je via deze pagina's: 

Stafleden