Bijvoorbeeld: 11/19/2017
Source: Wikimedia Commons
dinsdag 21 november 2017 12:45 tot 14:00
In haar proefschrift werpt Mo Gordon nieuw licht op het ontstaan van het Standaardengels aan de hand van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne teksten uit Bristol.
Prof. Astrid Erll. Source: uni-frankfurt.de
maandag 27 november 2017 17:15 tot 19:00
Astrid Erll beargumenteert dat 'Homerus' het product is van verbinding en uitwisseling tussen individuen en groepen, van tijd- en ruimteoverstijgende relaties.
© iStockphoto.com/TonyBaggett
woensdag 6 december 2017 16:15 tot 17:30
Simon Cook onderzoekt hoe de opmars van pornografie zijn weerslag vond in pornografische motieven in het werk van Ballard, Amis, Pynchon en Foster Wallace.
© iStockphoto.com/johavel
vrijdag 15 december 2017 10:30 tot 11:45
Anne van Leeuwen onderzocht temporele relaties in gesprekken. Spreken op de 'beat' van je gesprekspartner, zorgt voor een wederzijds gevoel van verbondenheid.
© iStockphoto.com/
maandag 18 december 2017 12:45 tot 14:00
Op 18 december verdedigt Zenghui Liu haar proefschrift waarin ze het ontwikkelingspad van prosodische focusmarkering bij Bai-Mandarijnse tweetaligen onderzocht.
Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8635, 112r.
vrijdag 2 februari 2018
Voor dit congres over boekgeschiedenis (650-1600) worden researchmasterstudenten en promovendi uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen tot 1 september.
© iStockphoto.com/tonivaver
vrijdag 20 april 2018 tot zondag 22 april 2018
Dit congres brengt specialisten bijeen op het gebied van muzieknotatie uit verschillende muziekgenres, historische tijdperken en culturen.
RSS