Taal – in al zijn verschillende aspecten – fascineert mij. Taalkunde is niet alleen mijn professionele core-business; het is iets dat mijn nieuwsgierigheid en interesse constant wakker houdt. 

Mijn achtergrond in de formele taalkunde (Generative Grammar) gaf me de tools voor een kritische en analytische houding ten opzichte van de studie van taal. Vanuit dit perspectief behandel ik zowel theoretische als toegepaste vraagstukken op verschillende terreinen van (empirisch) onderzoek. Mijn interesses zijn onder andere tweedetaalverwerving, psycholinguïstiek, sociolinguïstiek en interculturele communicatie. Op deze manier heb ik verschillende methodieken leren waarderen en integreren, die ik toepas in mijn onderwijs en in mijn onderzoek. Ik vind het leuk om complexe formele vragen over taalstructuur en interpretatie aan te pakken. Tegelijkertijd onderneem ik projecten en activiteiten die, hopelijk, een bijdragen kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Taalbegrip testen

Mijn huidige onderzoeksgebied betreft (tweede) taalontwikkeling en het bedenken van methoden om deze op een eerlijke en ecologisch verantwoorde manier te meten. Alle activiteiten op dit gebied zijn het resultaat van samenwerking met Shalom Zuckerman, expert in psycholinguïstiek en eerste taalverwerving. In 2015 ontwikkelden we het Coloring Book, een nieuwe, digitale methode om taalbegrip te testen (Pinto & Zuckerman, 2018). Voor kinderen is dit een grappig kleurspel. Voor onderzoekers is het een valide methode om het taalbegrip van kinderen te beoordelen. Zie de Coloring Book Website op https://coloringbook.wp.hum.uu.nl/ voor meer details.

 

 

Op basis van de Coloring Book methode hebben we vervolgens KleurenSchat gecreërd, een digitaal instrument voor het observeren van de Nederlandse receptieve woordenschat bij basisschoolkinderen: https://coloringbook.wp.hum.uu.nl/kleurenschat/. KleurenSchat is in 2020 uitgegeven door Boom Uitgevers Amsterdam en is toegankelijk via het digitale testcentrum van Boom.

 

 

Nederlands voor Alle Kinderen

In september 2021 hebben we een nieuw project gelanceerd: Nederlands voor alle kinderen, deels crowd founded en deels ondersteund door vluchtelingen en migrantenorganisaties. Het doel van NvAK is om een instrument te creëren dat de tweede taalontwikkeling bij jonge nieuwkomers (vluchtelingen, asielzoekers, werkmigranten) volgt en meet, rekening houdend met zowel linguïstische als extra-linguïstische factoren die kenmerkend zijn voor deze populatie. Op dit moment is er geen dergelijk instrument beschikbaar om de taalontwikkeling van deze kinderen te beoordelen. Zie onze website https://coloringbook.wp.hum.uu.nl/nederlands-voor-alle-kinderen/ en de korte film die we in de Taalschool Utrecht hebben opgenomen om dit project te promoten:

 

 

Kennisdisseminatie en community-engaged leren

Naast taalkundig onderzoek ben ik toegewijd en gepassioneerd in kennisdisseminatie, met name op het gebied van tweetalig opvoeding van kinderen en tweedetaalverwerving. Ik ben actief betrokken bij het delen van op onderzoek gebaseerde informatie (presentaties, workshops) met mensen buiten de academische wereld, d.w.z. nieuwkomers, tweetalige gezinnen en professionals die werkzaam zijn in het meertalige/multiculturele veld.

Ik geloof ook in het belang van community-engaged leren (CEL). In mijn onderwijs behandel ik maatschappelijke problemen waarvoor taalkundige expertise vereist is en laat ik mijn studenten oefenen in het bieden van op theorie gebaseerde analyses en oplossingen. In samenwerking met Monica Jansen, expert in literatuur en cultuur, heb ik twee CEL-projecten uitgevoerd binnen het curriculum van Italiaanse Taal & Cultuur (UU): Heritage Storytelling en Bidirectional Storytelling. Beide projecten zijn gesponsord door de faculteit der Geesteswetenschappen (UU) en zijn opgezet als een samenwerking tussen migranten en migrantenorganisaties (ACLI in Nederland en Centro Astalli Trento en Popoli Insieme Padova), studenten en docenten/onderzoekers. Het eerste project resulteerde in vier korte documentaires over de eerste generatie Italiaanse migranten in Nederland. Het tweede project rapporteert - in podcast-formaat - de ervaringen van vijf immigranten in Italië die Italiaans als tweede taal leren (zie: https://migrazionialplurale.sites.uu.nl/?lang=it).

Deze projecten waren geweldige ervaringen die de academische wereld en het echte leven veel dichter bij elkaar brachten.