Entrepreneurial Education Network

Het Entrepreneurial Education Network verbindt en verenigt professionals op het gebied van ondernemend leren en ondernemerschap in het hoger onderwijs. Met tweemaandelijkse meet-ups faciliteren we de uitwisseling van ideeën en ervaringen, en kom je in contact met gelijkgestemde collega's van andere (hogeronderwijs)instellingen.

Wat is EEN?

Het Entrepreneurial Education Network (EEN) is een initiatief van de Strategische Alliantie tussen de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen University & Research. Het netwerk bestaat om alle partijen die betrokken zijn bij ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren in het hoger onderwijs met elkaar te verenigen.

Het EEN wil de samenwerkingen tussen instituties verbeteren door:  

 • Het aanspreekpunt te zijn voor alle betrokken stakeholders;
 • De dialoog over ondernemend leren aan te jagen, om te leren van elkaars praktijken;
 • Het stimuleren van de implementatie van state-of-the-art ondernemerschapsonderwijs;
 • Op te treden als pleitbezorger namens alle ondernemerschapsdocenten rondom systemische kwesties bij landelijke organisaties als de VSNU, ministeries, etc.

4 keer per jaar: (online) meet-ups

Om de dialoog aan te zwengelen en de juiste partijen met elkaar in contact te brengen, organiseren we tweemaandelijkse (online) netwerkevenementen voor geïnteresseerden uit het onderwijs, beleid en overheid, incubators en KTO's. We bespreken actuele thema's op het gebied van ondernemend leren, met veel ruimte door discussie en dialoog.

Deze meet-ups worden georganiseerd om een open communicatiestroom te houden tussen de verschillende betrokkenen bij ondernemerschapsonderwijs, maar dienen ook als platform om best practices uit te wisselen en van elkaar te leren.

 • Agenda

  • Community Drinks May

   tot
   Geïnteresseerd in ondernemerschap? Ontmoet en praat met gelijkgestemde studenten, met een drankje in de hand - deze maand met een ondernemende gast.
  • Prototype And Test In Design Thinking Workshop

   tot
   Workshop 3/3 in onze serie over Design Thinking, een aanpak om problemen op een mensgerichte, creatieve en innovatieve manier op te lossen - in design, business en maatschappij.
  RSS

Voor wie is EEN?

Iedereen die geïnteresseerd is in breed ondernemerschapsonderwijs kan zich aansluiten bij het EEN. Het doel is om van elkaar te leren en zowel breed ondernemerschapsonderwijs als het entrepreneurial ecosystem in het hoger onderwijs te versterken. Het EEN richt zich in de eerste plaats op Nederland, maar onze bijeenkomsten zijn open voor geïnteresseerden uit andere landen. De voertaal is Engels.

Onze (online) meet-ups zijn gericht op interactie en het uitwisselen van ervaringen en ideeën om op deze manier van elkaar te leren en te netwerken.

Waarom EEN?

In een snel veranderende wereld, waarin problemen en processen steeds complexer worden, is het duidelijk dat toekomstige alumni van de universiteit over een breed scala aan competenties moeten beschikken. Deze competenties hebben niet alleen betrekking op hun discipline, maar ook op bredere competenties zoals de ontwikkeling van een ondernemende houding. Alumni zullen - in welke baan ze ook nastreven - kansen moeten vinden, ernaar moeten handelen en met anderen moeten samenwerken om hun doelen te bereiken. Zij zullen ondernemerschapsvaardigheden moeten ontwikkelen om in te kunnen spelen op de complexe uitdagingen waarmee onze huidige samenleving wordt geconfronteerd. 

Universiteiten spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van deze competenties. Bij Nederlandse universiteiten en hogescholen raakt men er steeds meer van doordrongen dat ondernemende vaardigheden een centrale plaats moeten krijgen binnen het curriculum (intracurriculair) en buiten het curriculum (extracurriculair). Of het nu gaat om het geven van workshops over creativiteit of het waarderen van ideeën om studenten te helpen een eigen startup op te zetten; veel docenten en universiteitsmedewerkers zijn betrokken bij dit soort onderwijs.

Op dit moment is echter veel kennis over de aanpak van vraagstukken rondom ondernemerschapsonderwijs over verschillende instellingen verspreid. Er is weinig tot geen dialoog tussen docenten ondernemerschap, ondersteunend personeel en onderzoekers op het gebied van ondernemerschapsonderwijs over de verschillende hogeronderwijsinstellingen heen. Hierdoor wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden en worden vraagstukken die het niveau van de opleiding overstijgen niet op een structurele manier aangepakt. Het is daarom noodzakelijk om in Nederland een Entrepreneurial Education Network te starten. De Strategische Alliantie van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, Eindhoven University of Technology en Wageningen University & Research neemt hierin graag het voortouw.

Het UU Centre for Entrepreneurship is het eerste aanspreekpunt voor het Entrepreneurial Education Network. Je kunt ons bereiken via entrepreneurship@uu.nl

Sluit je aan bij het netwerk!

Wil je in contact komen met andere professionals op het gebied van ondernemerschapsonderwijs, om van elkaar te leren, ideeën en ervaringen uit te wisselen en misschien zelfs samen te werken aan een cursus of onderzoeksproject? Sluit je aan bij ons netwerk en mis nooit meer een bijeenkomst! We houden je op de hoogte van onze activiteiten via e-mail.

Meld je aan voor onze mailinglijst

Ben je geïnteresseerd in ondernemerschapsonderwijs en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht? Meld je dan hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief (Engelstalig) van het UU Centre for Entrepreneurship.