Faculteiten

De faculteiten van de Universiteit Utrecht, te weten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, Geneeskunde, Geowetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Sociale Wetenschappen hebben vele studieverenigingen met een alumnibeleid of reünistenvereniging. Deze voeren samen met de faculteit of het departement een alumnibeleid voor hun achterban uit.