Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Welkom terug bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. De faculteit wil graag de banden met haar alumni versterken en bestendigen. De drie departementen die samen de faculteit vormen onderhouden daartoe ieder contact met hun oud-studenten met als doel vanuit de organisatie meer voeling te hebben met de samenleving en voor alumni een netwerk te ontsluiten dat hen van dienst kan zijn bij hun loopbaan.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is sinds 2006 opgebouwd uit drie departementen.

Rechtsgeleerdheid

Contact

Aron le Fevre
a.lefevre@uu.nl
+31 30 253 3279

Bekijk de website.

 

Utrecht University School of Economics (USE)

Contact

Francesca Vink, Career Officer U.S.E.
Telefoon: (030) 253 7836
Website: www.uu.nl/use

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Contact

Maike Asbreuk, Coördinator arbeidsmarktorientatie, externe relaties en alumnibeleid
Telefoon: (030) 253 9389 / (030) 253 8101
E-mail: m.y.asbreuk@uu.nl
Bekijk de website

Kijk voor actuele informatie ook op de website van de faculteit.

Studievereniging