Privacy en Inclusie

Dit project focust op de mogelijke spanning tussen privacy en inclusie op de werkvloer. Om de ervaringen en behoeften van verschillende groepen medewerkers in kaart te brengen en eventuele ongelijke behandeling tegen te gaan, hebben bedrijven persoonlijke informatie nodig over hun werknemers, zoals bijvoorbeeld hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar het verzamelen en verwerken van deze gegevens kan op gespannen voet staan met de privacy van werknemers. Hoe dragen ideeën uit de psychologie, rechtsgeleerdheid en geschiedenis samen bij aan het begrijpen van deze spanning? Het doel van Project P.INC is om werkgevers en andere stakeholders praktische, evidence-based handvatten te bieden om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van effectief diversiteitsbeleid dat het recht op privacy van werknemers respecteert.

‘Evidence-based’ handvatten om werkgevers te helpen in het ontwikkelen van effectief diversiteitsbeleid dat het recht op privacy van werknemers respecteert

Project P.INC komt voort uit een interdisciplinaire brainstormsessie van de Utrecht Young Academy waaraan prof. dr Jojanneke van der Toorn, dr. Martine Veldhuizen en dr. Stefan Kulk deelnamen. Met de hulp van een Seed Money Grant, toegekend in 2019 door de Gender en Diversity Hub van het Strategische Thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht, zetten zij vervolgens een transdisciplinair consortium op van kennisinstituten, multinationals, maatschappelijke organisaties, en platforms zoals de Workplace Pride Stichting.

In samenwerking met dit consortium doen zij onder andere onderzoek naar de manieren waarop organisaties de behoeften van medewerkers in kaart brengen, hoe medewerkers tegen deze initiatieven aankijken, en hoe ideeën over privacy hier een rol in spelen. Ook ontwikkelen zij praktische handreikingen en tools voor werkgevers die de spanning tussen privacy en inclusie willen opheffen. In het project komen inzichten uit psychologie, rechten en geschiedenis niet alleen samen, maar gaan deze velden tevens een interactie aan.

Projecten