Missie van de Utrecht Young Academy

De Utrecht Young Academy (UYA) bestaat uit een diverse groep jonge wetenschappers die openlijk kritische perspectieven uitwisselt over wetenschap, beleid en de samenleving in Utrecht en daarbuiten.

De missie van de Utrecht Young Academy kan worden opgedeeld in drie gebieden: wetenschap, beleid en samenleving.

  Utrecht Young Academy en Wetenschap

  • de UYA is een samenwerkingsplatform en netwerk voor de uitwisseling en ontwikkeling van ideeën onder jonge academici in Utrecht, Nederland, en de rest van de wereld;
  • de UYA is toegewijd aan multidisciplinariteit en diversiteit in onderzoek en onderwijs;
  • de UYA bevordert open science in de wetenschap.

  Utrecht Young Academy en Beleid

  • de UYA draagt actief bij aan beleid gebaseerd op bewezen feiten in alle overheidsniveaus binnen en buiten de universiteit;
  • de UYA geeft jonge academici een stem door zich te wenden tot beleidsmakers en politici om het wetenschaps- en onderwijsbeleid binnen en buiten Utrecht te beïnvloeden.

  Utrecht Young Academy en Samenleving

  • de UYA maakt wetenschap toegankelijk en bevordert open science in de samenleving; 
  • de UYA bevordert wetenschappelijk denken in de samenleving;
  • de UYA stimuleert discussie over de rol van de universiteit in de samenleving.