Organisatie

De Utrecht Young Academy is in 2016 opgericht om podium te bieden aan jonge academici die zich extra willen inzetten voor de universiteit en de maatschappij. De Utrecht Young Academy telt op dit moment 44 leden.

De Utrecht Young Academy heeft verschillende organisatorische commissies: Governance, Financiën, Sociaal, Selectie, Onderwijs, Interdisciplinair Onderzoek en Communicatie. Van elke commissie neemt er een lid plaats in het overkoepelende bestuur van de Utrecht Young Academy. Iedere twee jaar wordt er een nieuw bestuur gevormd. De voorzitter en vicevoorzitter worden tijdens de algemene ledenvergadering door de leden gekozen. 

Bestuur in collegejaar 2023-2024

  1. Inge Stegeman (chair)
  2. Verena Seibel (vice-chair, Finance)
  3. Jorke Kamstra (Communications Committee)
  4. Rianne Dekker (Governance)
  5. Ayoub Bagheri (Interdisciplinary Research)
  6. Reine van der Wal (Interdisciplinary Teaching)
  7. Pooyan Tamimi Arab (Social Committee)

Projectcommissies

De Utrecht Young Academy heeft verschillende commissies die werken aan projecten gericht op de drie hoofdthema's die genoemd worden in onze Missie: wetenschap, beleid en samenleving. 

Diversiteit

Contactpersoon: Özge Bilgili

Leden: Dan Hassler-Forest, Pooyan Tamimi ArabVerena SeibelValentijn Karemaker.

Klimaatverandering

Contactpersonen: Sanne Akerboom en Michelle van Vliet

Leden: Peter Bijl, Peter Pelzer, Valentijn KaremakerAngelos Krypotos

Open Science

Contactpersoon: Jarno Hoekman

Town Hall Meetings

Contactpersoon: Bestuur

Waar of Niet Waar?

Contactpersoon: Martijn Huysmans

Leden: Hieke Huistra

Theorielab

Contactpersoon: Dan Hassler-Forest

Leden: Yvonne Vercoulen

Maatschappelijke Betrokkenheid

Deze projecten richten zich op de verbinding van de Utrecht Young Academy met de maatschappij. Hieronder vallen onder andere onze samenwerking met Studium Generale, de KlimaatHelpdesk, het basisschoolproject Waar of Niet Waar en het VMBO vlogproject

Evaluatierapport

Een overzicht van onze geschiedenis, huidige organisatiestructuur, afgesloten en lopende projecten en plannen voor de toekomst zijn te vinden in ons Evaluation Report 2016-2019.