Organisatie

De Utrecht Young Academy is in 2016 opgericht om podium te bieden aan jonge academici die zich extra willen inzetten voor de universiteit en de maatschappij. De Utrecht Young Academy telt op dit moment 48 leden.

De Utrecht Young Academy heeft verschillende organisatorische commissies: Bestuur, Financiën, Sociale commissie, Selectie, Onderwijscommissie, Interdisciplinair Onderzoek en Communicatie. Van elke commissie neemt er een lid plaats in het overkoepelende bestuur van de Utrecht Young Academy. Elke twee jaar wordt er een nieuw bestuur gevormd. De voorzitter en vice-voorzitter worden tijdens de algemene vergadering door de leden gekozen. 

Bestuur in 2020

Martine Veldhuizen (Voorzitter)

- Liesbeth van de Grift (Vicevoorzitter, Commissie Financiën)

- Borja Martinovic (Commissie Sociale Activiteiten)

- Erik van Sebille (Commissie Communicatie)

- Peter Pelzer (Commissie Bestuur)

Madelijn Strick (Commissie Interdisciplinair Onderzoek) 

Tessa Diphoorn (Commissie Onderwijs)

Laurien Crump (Commissie Selectie)

Project Commissies

De Utrecht Young Academy heeft verschillende commissies die werken aan projecten gericht op de drie hoofdthema's die genoemd worden in onze Missie: wetenschap, beleid en samenleving. 

Diversiteit

Trekker: Jojanneke van der Toorn

Leden: Fenella Fleischmann, Borja Martinovic, Brianne McGonigle, Divya Raj

Klimaatverandering

Trekkers: Liesbeth van de Grift en Niko Wanders

Leden: João Trabucho Alexandre, Peter Bijl, Sanli Faez, Susanne Knittel, Elaine Mak, Peter Pelzer, Francien Peterse, Rianka Rijnhout, Erik van Sebille.

Open Science

Trekker: Sanli Faez

Leden: Daniel Oberski, Lars Tummers

Town Hall Meetings

Trekker: Peter Pelzer

Leden: João Trabucho Alexandre, Elaine Mak, Brianne McGonigle, Rianka Rijnhout.

Waar of Niet Waar?

Trekker: Tom Wennekes

Leden: Fenella Fleischmann, Tim Mainhard, Elaine Mak, Francien Peterse, Divya Raj, Joas Wagemakers.

Maatschappelijke Betrokkenheid

Deze projecten richten zich op de verbinding van de Utrecht Young Academy met de maatschappij. Hieronder vallen onder andere onze samenwerking met Studium Generale en het basisschoolproject: Waar of Niet Waar?

Generatieproject

Elke generatie van nieuwe leden organiseert een project rondom een zelfgekozen onderwerp of thema. Het meest recente generatieproject was het VMBO vlogproject georganiseerd door de derde generatie leden. 

Evaluatierapport

Een overzicht van onze geschiedenis, huidige organisatiestructuur, afgesloten en lopende projecten en plannen voor de toekomst zijn te vinden in ons Evaluation Report 2016-2019.