Organisatie

Ontstaan

De Utrecht Young Academy is in 2016 opgericht om podium te bieden aan jonge academici die zich extra willen inzetten voor de universiteit en de maatschappij. De Utrecht Young Academy telt op dit moment 40 leden.

Bestuur en Commissies

De Utrecht Young Academy heeft verschillende organisatorische commissies: Bestuur, Financien, Sociale commissie, Selectie en Communicatie. Van elke commissie neemt er een lid plaats in het overkoepelende bestuur van de Utrecht Young Academy. Elke twee jaar wordt er een nieuw bestuur gevormd. Het huidige bestuur is sinds 2017 in functie. De voorzitter en vice-voorzitter worden tijdens de algemene vergadering door de leden gekozen. 

Bestuur sinds 2019

- Susanne Knittel (Voorzitter)

- Liesbeth van de Grift (Vicevoorzitter, Commissie Financiën)

- Francien Peterse (Commissie Sociale Activiteiten)

Martine Veldhuizen (Commissie Bestuur)

- Erik van Sebille (Commissie Communicatie)

Madelijn Strick (Commissie Selectie) 

Project Commissies

De Utrecht Young Academy heeft verschillende project-commissies die zich richten op de drie hoofdthema's die genoemd worden in onze Missie: wetenschap, beleid en samenleving. 

Interdisciplinaire Educatie

Trekkers: Susanne Knittel en João Trabucho Alexandre

Leden: Tessa Diphoorn, Laura Filion, Annemarie Kalis, Elaine Mak, Brianne McGonigle, Francien Peterse, Rianka Rijnhout, Tom Wennekes

Interdisciplinair Onderzoek

Trekker: Mira Scholten

Leden: Laura Fillion, Erik van Sebille, Niko Wanders

Diversiteit

Trekker: Jojanneke van der Toorn

Leden: Fenella Fleischmann, Borja Martinovic, Brianne McGonigle, Divya Raj

Open Science

Trekker: Sanli Faez

Leden: Daniel Oberski, Lars Tummers

Waar of Niet Waar?

Trekker: Tom Wennekes

Leden: Fenella Fleischmann, Tim Mainhard, Elaine Mak, Francien Peterse, Lieke Stelling, Joas Wagemakers

Klimaatverandering

Trekkers: Liesbeth van de Grift en Niko Wanders

Leden: Peter Bijl, Sanli Faez, Susanne Knittel, Elaine Mak, Peter Pelzer, Erik van Sebille, João Trabucho Alexandre

Maatschappelijke Betrokkenheid

Deze projecten richten zich op de verbinding van de Utrecht Young Academy met de maatschappij. Hieronder vallen onder andere onze samenwerking met Studium Generale en het basisschoolproject: Waar of Niet Waar?

Academische Vrijheid/Bezoek van Jonge Onderzoekers

Trekker: Liesbeth van de Grift

Leden: Susanne Knittel en Borja Martinovich

Generatieproject: Publieke Lezing

Elke generatie van nieuwe leden organiseert een publieke lezing voor open publiek.