Organisatie

Ontstaan

De Utrecht Young Academy is in 2016 opgericht om podium te bieden aan jonge academici die zich extra willen inzetten voor de universiteit en de maatschappij. De UYA telt op dit moment 40 leden.

Bestuur en Commissies

De UYA heeft verschillende organisatorische commissies: Bestuur, Financien, Sociale commissie, Selectie en Communicatie. Van elke commissie neemt er een lid plaats in het overkoepelende bestuur van de Utrecht Young Academy. Elke twee jaar wordt er een nieuw bestuur gevormd. Het huidige bestuur is sinds 2017 in functie. De voorzitter en vice-voorzitter worden tijdens de algemene vergadering door de leden gekozen. 

Bestuur sinds 2019

- Susanne Knittel (Voorzitter)

- Liesbeth van de Grift (Vicevoorzitter, Commissie Financiën)

- Francien Peterse (Commissie Sociale Activiteiten)

Martine Veldhuizen (Commissie Bestuur)

- Erik van Sebille (Commissie Communicatie)

Madelijn Strick (Commissie Selectie) 

Project Commissies

De Utrecht Young Academy heeft verschillende project-commissies die zich richten op de drie hoofdthema's die genoemd worden in onze Missie: wetenschap, beleid en samenleving. 

Interdisciplinaire Educatie

Trekker: Rianka Rijnhout

Leden: Brianne McGonigle, Susanne Knittel, Sanli Faez, João Trabucho Alexandre, Francien Peterse, Elaine Mak, Tom Wennekes, Laura Filion, Annemarie Kalis

Diversiteit

Trekker: Jojanneke van der Toorn

Leden: Brianne McGonigle, Laura Filion, Divya Raj, Fenella Fleischmann, Borja Martinovic

Open Science

Trekker: Sanli Faez

Leden: Daniel Oberski, Lars Tummers

Meta-Onderzoek

Trekker: Borja Martinovic

Leden: Wim Otte

Waar of Niet Waar?

Trekker: Tom Wennekes

Leden: Francien Peterse, Elaine Mak, Joas Wagemakers, Fenella Fleischmann, Lieke Stelling

Klimaatverandering

Trekker: Erik van Sebille

Leden: Susanne Knittel, João Trabucho Alexandre, Elaine Mak, Liesbeth van der Grift

Maatschappelijke Betrokkenheid

Deze projecten richten zich op de verbinding van de Utrecht Young Academy met de maatschappij. Hieronder vallen onder andere onze samenwerking met Studium Generale en het basisschoolproject: Waar of Niet Waar?

Academische Vrijheid/Bezoek van Jonge Onderzoekers

Trekker: Liesbeth van de Grift

Leden: Susanne Knittel en Borja Martinovich

Generatie Project: Publieke Lezing

Elke generatie van nieuwe leden organiseert een publieke lezing voor open publiek.