'Samenwerken met mensen van verschillende achtergronden is uitdagend, maar wel heel waardevol'

Hoe kunnen het gesprek aangaan over privacy en inclusie op de werkvloer? Pascalle Ickenroth, student Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Eindhoven, werkte samen met UYA-leden dr. Martine Veldhuizen en prof. dr. Jojanneke van der Toorn aan het project Privacy and Inclusion. Pascalle maakte een set richtlijnen voor een gespreksstartertool die gebruikt kan worden bij het bespreken van dit gevoelige onderwerp.

Prof. dr. Jojanneke van der Toorn en dr. Martine Veldhuizen

'Terwijl ik op zoek was naar een onderwerp om te onderzoeken voor mijn studie Industrieel Ontwerpen, vertelde mijn coach Daniel Tetteroo (lid van de TU Eindhoven Young Academy Of Engineering) over een interessant en interdisciplinair onderzoeksproject van twee leden van de Utrecht Young Academy. Het project in kwestie was Privacy and Inclusion van Jojanneke van der Toorn en Martine Veldhuizen. Het doel is het maken van een evidence-based toolbox om gesprekken te beginnen over de spanning tussen inclusie op de werkplek en de bereidheid om gevoelige privé-informatie te vragen of te delen. Dit onderwerp ligt ver van mijn normale interessegebied en daarom buiten mijn comfortzone, dus ik zei meteen ja tegen de uitdaging.

Binnen bedrijven voelen werknemers van minderheidsgroepen zich helaas niet altijd betrokken.

Binnen bedrijven voelen werknemers van minderheidsgroepen zich helaas niet altijd betrokken. Om inclusie te bevorderen en diversiteitsbeleid te versterken, kunnen diversiteitsmedewerkers in organisaties ervoor kiezen om gevoelige data zoals genderidentiteit en seksuele oriëntatie te registreren – de focus van dit project. Er wordt echter terughoudend omgegaan met het invoeren van deze praktijken en diversiteitsmedewerkers kunnen moeite hebben met het uitstippelen van de juiste route.'

Deelname aan een interdisciplinair onderzoeksproject buiten mijn eigen comfortzone heeft mij geleerd dat het samenwerken met mensen van verschillende achtergronden uitdagend is, maar wel heel waardevol.

Ontwerp van de gespreksstarter

'Bij het ontwerpen van de gespreksstartertool wist ik dat het belangrijk was om de ideeën, visies en ervaringen te gebruiken van diversiteitsmedewerkers. Uiteindelijk zijn zij de eindgebruikers van de tool. Daarom heb ik samenwerkingssessies opgezet met discussies over de registratie van gevoelige data en het brainstormen over voor- en nadelen van potentiële tools. Deze nuttige sessies resulteerden in een set richtlijnen voor het ontwerp van de daadwerkelijke tool in een later stadium van het onderzoeksproject.

Deelname aan een interdisciplinair onderzoeksproject buiten mijn eigen comfortzone heeft mij geleerd dat het samenwerken met mensen van verschillende achtergronden uitdagend is, maar wel heel waardevol. Vooral aan het begin van het project had ik de tijd nodig om de complexiteit van de discussie over privacy versus inclusie te doorgronden. Ook moest ik wennen aan de terminologie die werd gebruikt in academische discussies. Met de hulp van Jojanneke, Martine en Daniel, allen met hun eigen expertise en ideeën, is het project succesvol afgerond, ondanks dat COVID-19 de samenwerksessies bemoeilijkte. Naast de kennis over het onderwerp in kwestie, heb ik ook mijn persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden ontwikkeld. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik veel heb geleerd.'