Beleid en Standpunten

Afbeelding van vulpen

De Utrecht Young Academy probeert met haar stem beleidsmakers op het gebied van wetenschaps- en onderwijsbeleid positief te beïnvloeden. UYA volgt de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies wanneer nodig. 

Binnen de Universiteit Utrecht is de voorzitter van UYA lid van de Adviescommissie Onderzoek en zijn we betrokken bij de totstandkoming van het Strategisch Plan 2021-2024. We worden ook vertegenwoordigd door onze leden in onder andere de Task Force Public Engagement en de Open Science Community Utrecht.

Op deze pagina zijn verschillende standpunten van de Utrecht Young Academy te vinden. Deze worden ook geplaatst op onze Twitter, waar wij ook graag reacties ontvangen. Reacties kunnen ook gestuurd worden aan uya@uu.nl.