Nominaties, selectie en reglementen

De selectieronde voor de achtste generatie van de Utrecht Young Academy (UYA) is momenteel geopend. De deadline voor het opsturen van het nominatieformulier naar uya@uu.nl is 25 november 2023. Dit jaar kunnen kandidaten worden genomineerd door (vice-)decanen, programmadirecteuren van de Strategische Thema's van de Universiteit Utrecht, PhD-councils, leden van De Jonge Akademie, en door UYA alumni. In 2022-2023 konden academici van de Universiteit Utrecht zichzelf nomineren.

Het invullen van een registratieformulier.

De UYA heeft inmiddels 44 leden. Ieder jaar selecteren we acht nieuwe leden geselecteerd, voor een periode van vijf jaar. De UYA is op zoek naar enthousiaste, jonge UU-onderzoekers (tussen 0 en 8 jaar na het behalen van hun PhD titel; een verlenging kan van toepassing zijn*) die streven naar het bijdragen aan UYA’s missie en activiteiten in de komende vijf jaar. We selecteren niet per se op academische prestaties, maar zoeken vooral leden met een brede interesse, die graag buiten de grenzen van hun eigen discipline kijken.

De UYA streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn met een diverse representatie van academici binnen de groep leden. Diversiteit houdt voor UYA een aantal aspecten in zoals, maar niet beperkt tot, discipline, culturele achtergrond, etniciteit, nationaliteit, genderidentiteit en seksualiteit. Ons doel is om op deze manier de participatie te vergoten van individuen behorende tot groepen die ondergerepresenteerd worden in de wetenschap.

De UYA steunt het bredere erkennen en waarderen van academische activiteiten, zoals uitgewerkt in de richtlijnen van Open Wetenschap en de visie op Erkennen en Waarderen van de Universiteit van Utrecht. Bij het selecteren van nieuwe leden zal rekening worden gehouden met de rol van de kandidaat in het Open Science debat en de visie op Erkennen en Waarderen.

* In sommige gevallen kan een verlenging van toepassing zijn. De periode van acht (8) jaar kan verlengd worden met twee (2) extra jaren, indien er sprake is van aantoonbare periodes van absentie door ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. Een verlenging is ook mogelijk indien de kandidaat: a) een deeltijd aanstelling heeft in combinatie met zorgverantwoordelijkheden; b) specialistische medische training, erkend door de KNMG, heeft afgerond of aan het afronden is; of c) verlof heeft opgenomen in combinatie met een specialistische medische training.

Zie de volgende documenten voor meer informatie over de selectieprocedure (alleen in het Engels):

Voor meer informatie, neem contact op met de secretatis van de selectiecommissie: Gina Beekelaar (uya@uu.nl).

Reglementen

Het bestuursreglement en het huishoudelijk reglement van de Utrecht Young Academy worden hieronder aangeboden. Deze zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

De UYA biedt een unieke kans om betekenisvolle banden te scheppen met wetenschappers van buiten mijn eigen vakgebied.