Nominaties, selectie en reglementen

In 2018 mochten jonge onderzoekers geïnteresseerd in het UYA-lidmaatschap zichzelf nomineren. Voor 2019 mogen alleen de decanen van de Universiteit Utrecht, de programmadirecteuren van de Strategische Onderzoeksthema's van de Universiteit Utrecht en de PhD-councils kandidaten aandragen. 

Registratieformulier.

De nieuwe nominatieronde voor de vierde generatie UYA-leden is inmiddels begonnen. Decanen en programmadirecteuren kunnen middels het nominatieformulier (Engels) iemand aandragen voor lidmaatschap. Voor meer informatie kunnen de volgende documenten geraadpleegd worden (alleen in het Engels): 

De deadline voor het aandragen van kandidaten is 18 november 2019.

Voor meer informatie, neem contact op met Fati Shahrabi via uya@uu.nl.

Reglementen

Het bestuursreglement en het huishoudelijk reglement van de Utrecht Young Academy worden hieronder aangeboden. Deze zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

De UYA biedt een unieke kans om betekenisvolle banden te scheppen met wetenschappers van buiten mijn eigen vakgebied.
Dr. Brianne McGonigle Leyh, lid van de Utrecht Young Academy.
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie