Contact UYA

Utrecht Young Academy
Vening Meineszgebouw A
Kamer 304
Princetonlaan 8A
3584 CB  UTRECHT
The Netherlands

E-mail: uya@uu.nl

Ondersteuning

Fati Shahrabi
Fati Shahrabi

Fati Shahrabi werkt sinds de oprichting als beleidsmedewerker bij UYA. Ze regelt alle interne zaken en is de contactpersoon voor de externen.

E-mail 

f.shahrabi@uu.nl

Telefoon

+31 30 253 8190

Communicatie

Bram van Duinen is de huidige studentassistent van de Utrecht Young Academy en biedt ondersteuning bij communicatie en promotie. 

E-mail 

b.vanduinen@uu.nl

Telefoon

+31 30 253 8190